Профили

Профил Право

Наред с отличното овладяване на английски език, който е първи профилиращ предмeт, учениците получават богата юридическа култура, която e крайно необходимa на подрастващото поколение.

Повече »

Профил Мениджмънт

Главната цел в профила е съчетаване на работата по овладяване на английски език с качествена общообразователна подготовка и развитието на младите хора в сферата на икономиката и мениджмънта.

Повече »

Профил Хуманитарен

Хуманитарният профил предлага отлични възможности за обучение и развитие на учениците с хуманитарна насоченост и интерес към чуждите езици.
В него обучението се реализира по задължителния учебен план, определен от МОН за езиковите гимназии.

Повече »

Профил Информационни технологии

В този профил се постига много солидна подготовка по всички общообразователни предмети, предпоставка за успешното кандидатстване във ВУЗ както у нас, така и в чужбина.

Повече »