Профили

Профил Право

Наред с отличното овладяване на английски език, който е първи профилиращ предмeт, учениците получават богата юридическа култура, която e крайно необходимa на подрастващото поколение.

Повече »

Профил Мениджмънт

Главната цел в профила е съчетаване на работата по овладяване на английски език с качествена общообразователна подготовка и развитието на младите хора в сферата на икономиката и мениджмънта.

Повече »

Профил Хуманитарен

Хуманитарният профил предлага отлични възможности за обучение и развитие на учениците с хуманитарна насоченост и интерес към чуждите езици.
В него обучението се реализира по задължителния учебен план, определен от МОН за езиковите гимназии.

Повече »

Профил Информационни технологии

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОФИЛА Е РАЗРАБОТЕНАСЪВМЕСТНО СЪС СОФТУЕРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ (СофтУни). https://softuni.bg/.

Програмите са разработени съобразно най-модерните технологии, платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения. Предметите Информатика и Информационни технологии се водят от преподаватели от Софтуерния [...]

Повече »