Клубове


Всеки ученик може да намери своето място за изява в литературния клуб, драматичния състав, вокалния състав, мажоретния състав и група за народни танци, спортни занимания и отбори по баскетбол, волейбол, футбол, тенис на маса, атлетика, хандбал и др.;

  •  Ежегодните училищни изложби поощряват индивидуалните таланти – художници и фотографи;
  •  Работата по различни училищни проекти допринасят за формирането на умения за екипност;
  •  Организират се екскурзии в страната и чужбина, зелено и бяло училище;
  •  От няколко години по инициатива на учениците работи и училищен парламент.