Хуманитарен


За учебната 2015-2016 г. гимназията сформира  група с  втори език немски за напреднали ученици, които са изучавали езика като първи чужд до 7 клас, или са достигнали ниво А2 по Европейската езикова рамка. Разширеното изучаване на езика като профилиращ предмет дава възможност на децата да усъвършенстват познанията си до ниво С1-С2. Определянето на актуалното ниво ще става въз основа на входящ тест. На учениците, които достигнат близко, но недостатъчно ниво, може да се предложи изравнителен курс.

 

Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл и представляват интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предмети с хуманитарна насоченост.

В него обучението се реализира по задължителния учебен план, определен от МОН за езиковите гимназии.

» Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, втори чужд език, български език и литература.

» В хуманитарния профил  акцентът на обучението  е върху английски език и  втори чужд език /немски, френски , испански/по избор. Вторият чужд език  се изучава с 4 часа седмично в 9 и  1о клас, 5 часа в 11 клас и  6 часа в 12 клас.

» Изучаването на български език и литература с по-голям брой часове разкрива възможности за по-задълбочено овладяване на материала и позволява да се работи повече върху писмената и езикова култура на учениците.

 

Разширената програма за обучение по български език и литература е предпоставка както за успешното полагане на държавните зрелостни изпити, така и за успех в кандидатстудентската надпревара.