Екип


 

Д-р по философия Kръстьо Муховски  Директор

Кръстьо Муховски е основател на Гимназията. Завършил Философско-исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Педагогика“ и защитил дисертация- „Основи на психологическите въздайствия“.  Дългогодишен научен сътрудник и лектор във ВУЗ.

Лиляна Муховска  Изпълнителен директор

Лиляна Муховска е съосновател на Гимназията през 1993г.  От тогава изпълнява длъжността директор по учебната работа. Има втора професионално-квалификационна степен и дългогодишен стаж като учител и заместник-директор в Строителен техникум “Христо Ботев”, София.  Завършила е специалност Българска филология в СУ” Св. Климент Охридски“ със следдипломна квалификация – Организация и управление на образованието. През 2008 година е удостоена от МОМН с почетното отличие  „Неофит Рилски“ за високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Татяна Нанчева  Изпълнителен директор

Татяна Нанчева е на работа в Гимназията от 1996г. Завършна УАСГ през 1992 ,а през 1998 УНСС- специалност „Счетоводство и контрол“. Преподава счетоводство и документация на фирмата.  Контролира  работата по всички проекти. Организира извънкласните форми на дейност, зелено и бяло училище, тиймбилдинг, културно-масови изяви, както и  ролеви симулационни   и бизнес игри, свързани с обучението по профил „Мениджмънт“.

Маргарита Тренчева Помощник-директор, завеждащ катедра чужди езици

Маргарита Тренчева е помощник-директор на Гимназията от създаването й и преподава английски език и история на английски език. Води курсовете за подготовка за сертификатите TOEFL и IELTS. Координира дейността по организацията и провеждането на международно признатите изпити по английски език (EDEXCEL), чийто лицензиран център е гимназия “Проф. Иван Апостолов”. Консултира кандидатстването във Великобритания и в други европейски държави. Отговаря за подготовката на документите за кандидатстване в чужбина. Води летните езикови курсове във Великобритания и САЩ. Завършила е английска гимназия и Английска филология в гр. София и История във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“.

Рени Момчева преподавател по английски език и химия на английски език

В гимназия “проф. Иван Апостолов” работи от 1995г. и преподава английски език и химия на английски език. Завършила е американски колеж в Либия, Английска филология в Нов български университет в гр. София и специалност Химия в ХТИ – София.

Александра Евсеева преподавател по английски език

Александра Евсеева работи в Гимназията като преподавател по английски език от 2004г. Преподава в Института за чуждестранни студенти и има дългогодишен стаж като учител по английски език. Завършила е Английска филология в Русия.

Ирина Васева преподавател по английски език  

Ирина Васева работи в Гимназията от 2014 г. Завършила е Английска филология в СУ „Св.Климент Охридски“. Дългогодишен   преподавател в Първа английска езикова гимназия, София, лектор в СУ „Св.Климент Охридски“, автор на учебниците по английска литература за 11 и 12 клас, преводач на художествена литература с над 30 преведени и издадени романа.  

Ирина Велева преподавател по английски език  

Ирина Велева преподава английски език в гимназията от 2015 г. Завършила е СУ, специалност английска филология и Първа английска гимназия. Завършва УНСС магистатрура Управление на международни проекти.  Основен интерес към културата на проекта и управлението на култури. Има дългогодишен стаж в  английското издание на вестник Стандарт.  Интересува се и се занимава с проекти на ЕК на ЕС свързани с правата на жените, и по специално с трудовото право. В свободното си време се интересува от алхимия на китайски бойни изкуства.

Карл Бартлет преподавател по английски език 

Карл Бартлет се присъединява към екипа на Гимназията през 2014 година. Преподава английски език, история и география. Образование: бакалавър по История и География от Университета Болтон, Великобритания. TEFL сертификат за преподаване на английски като чужд език.

Марина Грозданова училищен психолог, преподавател по предметите от Философски цикъл

Марина Грозданова е училищен психолог и преподавател. Работи по проекта  “Добродетели“ в детската градина и началното училище и води часовете от философския цикъл в гимназията. Марина съсредоточава усилията си върху насърчаването на емоционалната зрялост и здравите семейни взаимоотношения както в прекия си контакт с децата, така и в работата със семействата им. Завършва специалност психология към СУ ‘Св. Св. Климент Охридски“ и продължава в МП „Детско-юношеска и училищна психология“.

Даниел Николов преподавател по български език и литература

Даниел Николов е преподавател по български език и литература в гимназия “Проф. Иван Апостолов” от 1994г. От 1997г. е базов учител на СУ “Св. Килимент Охридски” към катедра “Методика” на Факултета по славянски филологии.  Завършил е специалност Българска филология с втора специалност Френски език в СУ “Св. Климент Охридски”.

Мариана Дикова преподавател по немски език

В гимназията преподава немски език от 1995г. Има квалификация-преводаческа дейност. Завършила е специалност Немска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.

Таня Глухчева преподавател по испански език

В гимназията преподава от 2009г.  Завършила е Испанска филология в СУ “ Св. Климент Охридски“.  Завършва едногодишна специализация  в университета в Малага, Испания със стипендия по програмата „Еразъм“. Взела е и трите нива на изпита D.E.L.E. Преподава в езикови школи и подготвя ученици за участие в театралния конкурс, организиран от Испанското посолство.

Анна Маринова преподавател по математика

Анна Маринова работи в Гимназията като учител по математика и по физика от 2000г.  Завършила е специалност Физика и математика в СУ “Св. Климент Охридски”.

Димитрина Трендафилова преподавател по биология на английски език

Димитрина Трендафилова е преподавател по биология на английски език в Гимназията от 2003г. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски”- специалност биология и следдипломна специализация “Опазване на природната среда”. През 2001г. завършва втора специалност – Английска Филология към факултета по класически и нови филологии.

Елена Караиванова  преподавател английски език и по биология на английски език

Елена Караиванова се присъединява към екипа на гимназията през 2017 г. Тя преподава Човек и природа на 5-ти клас, Биология на английски език на 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, и Английски език на 9-ти клас. Завършва магистратура по Биология в СУ и магистратура по Английска филология в СУ. Преподава Биология от 7 години. Притежава сертификат ECPE от Мичиганския университет.

       Христо Байдаков преподавател по история и цивилизация

Христо Байдаков преподава по история в гимназия “проф. Иван Апостолов” от 1995г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски” през 1993 г – специалност история. Има завършена специализация по етнография.

Полина Димитрова учител по физическо възпитание

Полина Димитрова преподава физическо възпитание в гимназия “проф. Иван Апостолов”от 2005г. Ръководи танцовите състави на гимназията. Завършва Националната спортна академия “ Васил Левски”- специалност физическо възпитание и втора специалност волейбол.

Атанас Димитров треньор

Атанас Димитров е учител по физическо възпитание в Гимназията от 2004г. Треньор е на отборите ни по баскетбол, футбол, и лека атлетика. Ски учител. Придружава учениците на гимназията на ежегодното ски училище в Пампорово. Завършил е Националната спортна академия “Васил Левски”- специалност физическо възпитаие и магистърска степен- спорт за високи спортни постижения.

Катедра Мениджмънт

Деян Дойков Предприемач, собственик на фирма за консултантски услуги

Деян Дойков преподава Предприемачество и дребен бизнес и Теория на пазарното стопанство на английски език в Гимназията от 1997г. Генератор е на иновативни методи на обучение (проекно базирано и проблемно ориентирано обучение) и координатор на ролевите и симулационни игри (‘The Game” и тим билдинг). Освен в гимназия “Проф. Иван Апостолов” преподава още в Нов Български Университет, International University, City University и Българо-Датски колеж. Автор на учебник по предприемачество и е собственик на фирма за консултантски услуги. Завършва Международни икономически отношения в Русия. Владее английски, френски и руски език.

Калин Минков мениджър, предприемач и преподавател

Калин Минков работи в Гимназия Проф Иван Апостолов“ от 6 години, където преподава мениджмънт  и предприемачество, стратегическо планиране, маркетингов и финансов анализ. Ръководи интерактивното обучение чрез ролеви бизнес игри. Преподавател е и в НБУ и Българо-Датски колеж, сертифициран обучител по предприемачество към българска търговска промишлена палата и учебните центрове по предприемачество и мениджмънт SYNTRA – Белгия. Автор на редица публикации в бюлетина на Института по пазарна икономика и съавтор на учебно помагало за предприемачи.  Мениджър и собственик, производствен и административен директор във високотехнологична компания. Консултант по  множество европейски проекти и програми- „Насърчаване на заетостта на младежите“, „Конкурентноспособност“, „Административен капацитет“ и др.

Боряна Иванова собственик на фирма за консултантски услуги

Боряна Иванова се присъединява към екипа на гимназията в началото на учебната 2014/2015 година като преподавател по финанси на английски език.  Боряна е завършила МИО в УНСС и е старши член на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) от 2001 г.  Водила е международни обучения на старши сътрудници в професионалните школи на Arthur Andersen в Сеговия (Испания) и Велдховен (Холандия).  Боряна има над 20 години опит в областта на корпоративните финанси, вкл. управление на инвестиционни проекти, сливания и придобивания, финансови анализи.   Притежава сертификат за ниво А на владеене на бизнес английски (Cambridge English: Business Higher – Level C2 / CEFR).

Катедра Право

       Стефан Кюркчиев  юрист, преподавател

Стефан Кюркчиев преподава при нас наказателно право от 2009г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски” – специалност право. Работи като заместник председател на Софийския районен съд и председател на гражданско отделение. Автор е на книгата „Заповедното производство“.

       Красимира Господинова адвокат, преподавател

Красимира Господинова е в гимназията от 2009г. Преподава “Облигационно право “. Работи като адвокат и има собствена кантора. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” 1980г. –специалност право.

Жана Фотева адвокат,  преподавател

Жана Фотева работи в Гимназията от четири години  като преподавател по общо, вещно, гражданско и международно публично право. Освен това е действащ адвокат. Завършила е Право във Варненския свободен университет с квалификационна степен магистър.