Екип


Д-р по философия Kръстьо Муховски

Директор

Кръстьо Муховски е основател на Гимназията. Завършил Философско-исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Педагогика“ и защитил дисертация- „Основи на психологическите въздайствия“.  Дългогодишен научен сътрудник и лектор във ВУЗ.

Лиляна Муховска
Изпълнителен директор

Лиляна Муховска е съосновател на Гимназията през 1993г.  От тогава изпълнява длъжността директор по учебната работа. Има втора професионално-квалификационна степен и дългогодишен стаж като учител и заместник-директор в Строителен техникум “Христо Ботев”, София.  Завършила е специалност Българска филология в СУ” Св. Климент Охридски“ със следдипломна квалификация – Организация и управление на образованието. През 2008 година е удостоена от МОМН с почетното отличие  „Неофит Рилски“ за високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Татяна Нанчева

 

Изпълнителен директор

 

Татяна Нанчева е на работа в Гимназията от 1996г. Завършна УАСГ през 1992 ,а през 1998 УНСС- специалност „Счетоводство и контрол“. Преподава счетоводство и документация на фирмата.  Контролира  работата по всички проекти. Организира извънкласните форми на дейност, зелено и бяло училище, тиймбилдинг, културно-масови изяви, както и  ролеви симулационни   и бизнес игри, свързани с обучението по профил „Мениджмънт“.

Маргарита Тренчева
Помощник-директор, завеждащ катедра чужди езици

Маргарита Тренчева е помощник-директор на Гимназията от създаването й и преподава английски език и история на английски език. Води курсовете за подготовка за сертификатите TOEFL и IELTS. Координира дейността по организацията и провеждането на международно признатите изпити по английски език (EDEXCEL), чийто лицензиран център е гимназия “Проф. Иван Апостолов”. Консултира кандидатстването във Великобритания и в други европейски държави. Отговаря за подготовката на документите за кандидатстване в чужбина. Води летните езикови курсове във Великобритания и САЩ. Завършила е английска гимназия и Английска филология в гр. София и История във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“.

Рени Момчева
преподавател по английски език и химия на английски език

В гимназия “проф. Иван Апостолов” работи от 1995г. и преподава английски език и химия на английски език. Завършила е американски колеж в Либия, Английска филология в Нов български университет в гр. София и специалност Химия в ХТИ – София.

Александра Евсеева
преподавател по английски език

Александра Евсеева работи в Гимназията като преподавател по английски език от 2004г. Преподава в Института за чуждестранни студенти и
има дългогодишен стаж като учител по английски език. Завършила е Английска филология в Русия.

 

Ирина Васева
преподавател по английски език

 

Ирина Васева работи в Гимназията от 2014 г. Завършила е Английска филология в СУ „Св.Климент Охридски“. Дългогодишен   преподавател в Първа английска езикова гимназия, София, лектор в СУ „Св.Климент Охридски“, автор на учебниците по английска литература за 11 и 12 клас, преводач на художествена литература с над 30 преведени и издадени романа.

 

Карл Бартлет
преподавател по английски език

Карл Бартлет се присъединява към екипа на Гимназията през 2014 година. Преподава английски език, история и география. Образование: бакалавър по История и География от Университета Болтон, Великобритания. TEFL сертификат за преподаване на английски като чужд език.

Марина Грозданова

училищен психолог, преподавател по предметите от Философски цикъл

Марина Грозданова е училищен психолог и преподавател. Работи по проекта  “Добродетели“ в детската градина и началното училище и води часовете от философския цикъл в гимназията. Марина съсредоточава усилията си върху насърчаването на емоционалната зрялост и здравите семейни взаимоотношения както в прекия си контакт с децата, така и в работата със семействата им. Завършва специалност психология към СУ ‘Св. Св. Климент Охридски“ и продължава в МП „Детско-юношеска и училищна психология“.

Даниел Николов

 

преподавател по български език и литература

Даниел Николов е преподавател по български език и литература в гимназия “Проф. Иван Апостолов” от 1994г. От 1997г. е базов учител на СУ “Св. Килимент Охридски” към катедра “Методика” на Факултета по славянски филологии.  Завършил е специалност Българска филология с втора специалност Френски език в СУ “Св. Климент Охридски”.

Мариана Дикова

 

преподавател по немски език

В гимназията преподава немски език от 1995г. Има квалификация-преводаческа дейност. Завършила е специалност Немска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.


 

Таня Глухчева

 

преподавател по испански език

 

В гимназията преподава от 2009г.  Завършила е Испанска филология в СУ “ Св. Климент Охридски“.  Завършва едногодишна специализация  в университета в Малага, Испания със стипендия по програмата „Еразъм“. Взела е и трите нива на изпита D.E.L.E. Преподава в езикови школи и подготвя ученици за участие в театралния конкурс, организиран от Испанското посолство.

 

Анна Маринова
преподавател по математика

Анна Маринова работи в Гимназията като учител по математика и по физика от 2000г.  Завършила е специалност Физика и математика в СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Димитрина Трендафилова
преподавател по биология на английски език

Димитрина Трендафилова е преподавател по биология на английски език в Гимназията от 2003г. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски”- специалност биология и следдипломна специализация “Опазване на природната среда”.
През 2001г. завършва втора специалност – Английска Филология към факултета по класически и нови филологии.

 

 

Христо Байдаков
преподавател по история и цивилизация

Христо Байдаков преподава по история в гимназия “проф. Иван Апостолов” от 1995г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски” през 1993 г – специалност история. Има завършена специализация по етнография.

Полина Димитрова
учител по физическо възпитание

Полина Димитрова преподава физическо възпитание в гимназия “проф. Иван Апостолов”от 2005г. Ръководи танцовите състави на гимназията. Завършва Националната спортна академия “ Васил Левски”- специалност физическо възпитание и втора специалност волейбол.

Атанас Димитров
тренъор

Атанас Димитров е учител по физическо възпитание в Гимназията от 2004г. Треньор е на отборите ни по баскетбол, футбол, и лека атлетика. Ски учител. Придружава учениците на гимназията на ежегодното ски училище в Пампорово.
Завършил е Националната спортна академия “Васил Левски”- специалност физическо възпитаие и магистърска степен- спорт за високи спортни постижения.

 

 

 

Катедра Мениджмънт

 


 

Деян Дойков

Предприемач, собственик на фирма за консултантски услуги

 


Деян Дойков преподава Предприемачество и дребен бизнес и Теория на пазарното стопанство на английски език в Гимназията от 1997г. Генератор е на иновативни методи на обучение (проекно базирано и проблемно ориентирано обучение) и координатор на ролевите и симулационни игри (‘The Game” и тим билдинг). Освен в гимназия “Проф. Иван Апостолов” преподава още в Нов Български Университет, International University, City University и Българо-Датски колеж. Автор на учебник по предприемачество и е собственик на фирма за консултантски услуги. Завършва Международни икономически отношения в Русия. Владее английски, френски и руски език.

 

Калин Минков

 

мениджър, предприемач и преподавател

Калин Минков работи в Гимназия Проф Иван Апостолов“ от 6 години, където преподава мениджмънт  и предприемачество, стратегическо планиране, маркетингов и финансов анализ. Ръководи интерактивното обучение чрез ролеви бизнес игри. Преподавател е и в НБУ и Българо-Датски колеж, сертифициран обучител по предприемачество към българска търговска промишлена палата и учебните центрове по предприемачество и мениджмънт SYNTRA – Белгия. Автор на редица публикации в бюлетина на Института по пазарна икономика и съавтор на учебно помагало за предприемачи.  Мениджър и собственик, производствен и административен директор във високотехнологична компания. Консултант по  множество европейски проекти и програми- „Насърчаване на заетостта на младежите“, „Конкурентноспособност“, „Административен капацитет“ и др.

 

 

Боряна Иванова

Собственик на фирма за консултантски услуги

Боряна Иванова се присъединява към екипа на гимназията в началото на учебната 2014/2015 година като преподавател по         финанси на английски език.  Боряна е завършила МИО в УНСС и е старши член на ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) от 2001 г.  Водила е международни обучения на старши сътрудници в професионалните школи на Arthur Andersen в Сеговия (Испания) и Велдховен (Холандия).  Боряна има над 20 години опит в областта на корпоративните финанси, вкл. управление на инвестиционни проекти, сливания и придобивания, финансови анализи.   Притежава сертификат за ниво А на владеене на бизнес английски (Cambridge English: Business Higher – Level C2 / CEFR).

Катедра Право

 


 

Стефан Кюркчиев

юрист, преподавател

Стефан Кюркчиев преподава при нас наказателно право от 2009г. Завършил е СУ “Св. Климент Охридски” – специалност право. Работи като заместник председател на Софийския районен съд и председател на гражданско отделение. Автор е на книгата „Заповедното производство“.

 

 

 

 

Красимира Господинова
адвокат, преподавател

Красимира Господинова е в гимназията от 2009г. Преподава “Облигационно право “. Работи като адвокат и има собствена кантора. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” 1980г. –специалност право.

Жана Фотева
адвокат,  преподавател

Жана Фотева работи в Гимназията от четири години  като преподавател по общо, вещно, гражданско и международно публично право. Освен това е действащ адвокат. Завършила е Право във Варненския свободен университет с квалификационна степен магистър.