История


Гимназия ” Проф.Иван Апостолов” е регистрирана със заповед на Министъра на образованието през 1993 година като профилирана гимназия с профили право и мениджмънт. На четвъртата година от своето съществуване се преобразува в английска езикова гимназия като запазва и атрактивните си профили. През 2001година се разкриват профилите хуманитарен и информационни технологии.   Близо две десетилетия в Гимназията се подготвят интелигентни и мотивирани млади хора, коити получават висококачествена чуждоезикова, общообразователна и профилираща подготовка. Завършилите досега възпитаници на гимназията от общо 19  випуска наброяват 820 ученици, с чиято забележителна реализация заслужено се гордеем. Английска гимназия ”Проф.Иван Апостолов” е единствено в страната частно учебно заведение, което работи по авторски учебни програми, приети на колегиум на Министерство на образованието и утвърдени от Министъра на образованието.   От годината на създаване на училището започва написването и апробацията на учебници и учебни помагала за нуждите на обучението в профилите право и мениджмънт. Днес разполагаме с 22 учебника, автори на които са предимно преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС.    

Тогава млади и амбициозни личности, днес те са достигнали връх в своето израстване: проф. Димитър Токушев, проф. Тенчо Колев, проф. Лъчезар Дачев, гл. ас. Павел Сарафов, проф. Методи Марков, проф. Румен Марков, адвокат Тошко Данов, съдия Евелина Стоянова, проф. Христо Иванов, доц. Ангел Манчев, доц. Цветан Давидков, доц. Анета Еленкова, доц. Аксентия Замфирова, доц. Румен Минковски, Николина Недева, Олимпия Ведър, доц. Ани Симова, Пламен Тодоров.   След години на упорит труд за утвърждаване на гимназия “Проф. Иван Апостолов” като водещо учебно заведение, от 2000 год. тя е избрана и  работи като базово училище на СУ “Св. Климент Охридски” по български език и литература, с преподавател Даниел Николов.   А от 2009г. Английска гимназия ”Проф.Иван Апостолов” е лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (.EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка. Училището е институция, която освен да дава знания, има отговорната задача да формира личности и да възпитава. В нашето училище се работи много за увърждаване на училищни ритуали и традиции. По идеи на ученици от първите випуски се изработва логото на гимназията. През 1998 год., по случай петата годишнина на Гимназията, е извезано и осветено знамето на училището с образа на патрона.  

Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” носи името на един от най-забележителните ни юристи – проф. д-р по право Иван Апостолов. Преподавател в СУ”Св. Климент Охридски “ , той е оставил след себе си спомена за човек с изключителен финес и академизъм, високо педагогическо майсторство, изключителна ерудиция и таланта на роден лектор. Автор на учебници по Гражданско и Облигационно право и множество студии, в края на живота си пише есеистичен труд” Сказание за човека”, който разкрива широтата на знанията на автора и дълбочината на неговата мисъл.    

В края на 80те години на миналия век е избран за арбитър в Морския арбитражен съд на Монако, което е изключително признание на правната мисъл на България. Нека да вървим по стъпките му и да следваме неговия пример в бъдеще!