Андрей Христозов

Преподавател по Мултимедия.

Андрей Христозов е завършил „Арт Колеж по екранни изкуства София“. Има 12
годишен опит като пост-продукционен специалист в редица телевизионни и кино
продукции.​
Главна цел на преподаването му е да помогне за развитието на естетическите
възгледи на учениците, както и да затвърди техните технически квалификации в
областта на дигиталните мултимедии. ​
В работата си удовлетворение му носи това да вижда как децата обогатяват
артистичните си таланти, развивайки критичното си мислене и информационна
грамотност.​
В свободното си време рисува, композира музика и пътува.​

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас