Величка Далева

Преподавател по български език и литература

Величка Далева е завършила специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава български език и литература в Гимназията от 2016 г. Участвала е в обучение за създаване на среда за самоорганизирано учене (SOLE) и в обучение на Академия Нике за управление на класната стая и диференциране на обучението в класната стая. Умело общува с учениците и се стреми да изгражда връзка с тях, основана на взаимно уважение и доверие. Вярва, че за да заобичат предмета, учениците трябва да заобичат учителя. Мотивират я радостта и удовлетворението в очите на учениците, когато постигат успех. Интересува се от литература, история и психология. Нейното хоби са пеенето и танците.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас