Даниел Николов

Преподавател по български език и литература

Даниел Николов е преподавател по български език и литература в ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” от 1994 г. От 1997 г. е базов учител на СУ “Св. Климент Охридски” към катедра “Методика” на Факултета по славянски филологии. Завършил е специалност “Българска филология” с втора специалност “Френски език” в СУ “Св. Климент Охридски” и специалност “Журналистика”. През 2015 г. е удостоен с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност в системата на българското образование. Ръководител на Клуба по журналистика, който издава училищния вестник Апостолoff Times.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас