Документален филм NeXT – Анталия

Преди известно време ви споделихме,че Гимназията стартира работата си по проекта Next Generation Entrepreneurship – NeXT.

Заедно с партньорите ни от Турция, Испания и Италия през следващите две години ще работим върху нова методология на преподаване на предприемачество. Проектът ще развие технически и нетехнически умения в учениците чрез игри и преживяване. Целта е да се обменят добри практики между партньорите чрез обучения на преподаватели и екипа на участващите училища.

Вече може да изгледате и документалния филм, от пътуването ни в Анталия, където се проведе първата официална работна среща и където бяха обсъдени и планирани дейностите ни за следващите месеци.

Надяваме се да ви хареса!

Край