Д-р по философия Кръстьо Муховски

Управител и основател

Кръстьо Муховски е основател на Гимназията. Завършил Философско-историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика“. Защитава докторска дисертация на тема: „Основи на психологическите въздействия“. Дългогодишен научен сътрудник и лектор във ВУЗ.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас