Езиково обучение​

В 8. клас учениците преминават през интензивна подготовка по английски език. Обособяват се 4 езикови групи според нивото на английски език на учениците-от начинаещи до напреднали.

След първата подготвителна година от 9. до 10. клас общообразователните предмети се изучават на английски език. Подготовката на завършващите ученици отговаря на изискванията за покриване на сертификатите Advanced и Proficient, необходими за кандидатстване в университети във Великобритания, Европа и САЩ. Паралелно се извършва и подготовка за TOEFL и SAT1.

В 11. и 12. клас учениците имат готовност да покрият нивата C1 и С2 на международните сертификатни изпити PTE, както и IELTS, TOEFL и SAT, което им дава възможност за академичен прием.

Като лицензиран център на Pearson Test of English (EDEXEL), Гимназията подготвя своите ученици за успешно покриване на сертификата за всички нива само в рамките на учебната програма, без допълнителни занимания или курсове.