Skip to main content

Езиково обучение

8 клас

Учениците преминават през интензивна подготовка по английски език. Обособяват се 4 езикови групи според нивото на английски език на учениците – от начинаещи до напреднали.

9 до 10 клас

В 9. и 10. клас, след първата подготвителна година, общообразователните предмети се изучават на английски език. Подготовката на завършващите ученици отговаря на изискванията за покриване на сертификатите Advanced и Proficient, необходими за кандидатстване в университети във Великобритания, Европа и САЩ. Паралелно се извършва и подготовка за TOEFL и SAT1.

11 и 12 клас

Учениците имат готовност да покрият нивата C1 и С2 на международните сертификатни изпити PTE, както и IELTS, TOEFL и SAT, което им дава възможност за академичен прием.
КАТО ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР НА PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXEL), ГИМНАЗИЯТА ПОДГОТВЯ СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА УСПЕШНО ПОКРИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТА ЗА ВСИЧКИ НИВА САМО В РАМКИТЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА, БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ИЛИ КУРСОВЕ.

Галерия