ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" експедиции

Експедиции – финал

В началото на годината ви съобщихме, че учениците ни от 8. и 9. клас сформират отбори и започват да разработват експедиции, като част от обучението си по личностни и междуличностни отношения.

След като членовете, лидерите и менторите на отборите бяха разпределени,  а темите, по които ще се работи изтеглени, последваха месеци, през които учениците трябваше да свършат много работа. Тези експедиции бяха тест и ценен опит за техните екипни, лидерски и организационни умения.

С помощта на ментор, но основно зависещи от динамиката на собствения си отбор, учениците трябваше да проучат темата, върху която ще работят внимателно, да генерират идеи, да направят план за действие, да разпределят отговорностите помежду си.

Няколко месеца по-късно работата върху експедициите беше финализирана и в последната седмица на юни учениците ги представиха пред своите ментори, родители, учители и съученици.

Темите, които презентираха бяха разнообразни, интересни, но и предизвикателни. Някои от тях предполагаха повече креативност, други изискваха много проучване и сериозна подготовка. Но всички обединяваха елементите на екипност, методичност и гъвкавост.

Стартирахме с Екосистеми и грижата за околната среда, преминахме през IT и Дигиталните технологии, дискутирахме Иновации в образованието, Проучихме влиянията и разнообразието на Спорта, Традициите и обичаите, Междукултурното общуване.

В темата Медии надникнахме в news room-a на телевзия, Филмите и Театър бяха истинска творческа експлозия. Модата през 18-ти и 19-ти век и Модата през 20-ти и 21-век ни пренесоха на разходка в миналото. Иновативния бизнес и Предприемачество и бизнес ни запознаха с успешни бизнес модели.

 

Учениците обогатиха знанията си, запознаха се с вдъхновяващи личности, експериментираха, придобиха нови умения, и най-важното – научиха върху какво още трябва да концентираират усилията си, за да постигат още по-добри резултати в работата си занапред.

Успех!

За да разгледате всички снимки от презентациите, заповядайте в албума във фейсбук страницата ни.

 

Край