fbpx

Етапи на обучение

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

В началото на първия гимназиален етап (8.клас) учениците преминават през интензивно изучаване на английски език. Обособяват се 4 езикови групи според нивото на английски език на учениците - от начинаещи до напреднали. След първата подготвителна година от 9. до 10. клас общообразователните предмети се изучават на английски език.

Друг акцент през този етап на обучение са иновативните програми, които имат за цел да развият редица умения на учениците, като работа в екип, презентационни умения, лидерски умения, целеполагане, комуникация, управление на времето и управление на ресурсите.

Завършване на първи гимназиален етап
След първия гимназиален етап учениците се явяват на външно оценяване по предметите български език и литература, математика и английски език.

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

През втория гимназиален етап учениците избират да продължат обучението си в един от 5-те профила – Чужди езици, Предприемачески, Софтуерни и хардуерни науки, Общтествени науки, Природни науки.

Профилиращата учебна подготовка се изучава в 20 учебни часа седмично. През този период с учениците се работи усилено за тяхното кариерно развитие.

В 11. и 12. клас учениците имат готовност да покрият нивата C1 и С2 на международните сертификатни изпити PTE, както и IELTS, TOEFL и SAT, което им дава възможност за академичен прием.

Профили

Първи стъпки към кариерно развитие.

Скъпи ученици и родители, поради обявеното извънредно положение и всички превантивни мерки, които взимаме, засега втората дата за приемен изпит след 7-ми клас се отлага.

Ще следим ситуацията и ако желаете да бъдете информирани когато бъде обявена нова дата, попълнете формата за регистрация, за да получите информация, когато имаме такава.

Благодарим ви!

Желая да получа информация за нов изпит