Skip to main content

Етапи на обучение

Първи гимназиален етап

В началото на първия гимназиален етап (8. клас) учениците преминават през интензивно изучаване на английски език. Обособяват се 4 езикови групи според нивото на английски език на учениците – от начинаещи до напреднали. След първата подготвителна година, от 9. до 10. клас, общообразователните предмети се изучават на английски език.

Друг акцент през този етап на обучение са иновативните програми, които имат за цел да развият редица умения на учениците, като работа в екип, презентационни умения, лидерски умения, целеполагане, комуникация, управление на времето и управление на ресурсите.

Завършване на първи гимназиален етап
След първия гимназиален етап учениците се явяват на външно оценяване по предметите български език и литература, математика и английски език.

Етапи на обучение

Втори гимназиален етап

През втория гимназиален етап учениците избират да продължат обучението си в един от 4-те профила – „Чужди езици“, „Предприемачески“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Природни науки“.

Профилиращата учебна подготовка се осъществява в 20 учебни часа седмично. През този период с учениците се работи усилено за тяхното кариерно развитие.

В 11. и 12. клас учениците имат готовност да покрият нивата C1 и С2 на международните сертификатни изпити PTE, както и IELTS, TOEFL и SAT, което им дава възможност за академичен прием.

Първи стъпки към кариерно развитие

Профили

Предприемачески

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като ...

Софтуерни и хардуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...