fbpx

Защо кариерното ориентиране е толкова важно?

Изборът на подходяща кариера е едно от най-големите предизвикателства, пред които младите хора се изправят.  Моментът е съществен и много важен, защото е един от етапите, които предопределят бъдещият им път.  Кариерното развитие продължава през целия ни живот и не се изчерпва с едно единствено решение. Трупайки опит и себепознание, често променяме курса на професионалната си реализация, но колкото по-съзнателни и отговорни  станем за този процес, толкова по-удовлетворяващ и ползотворен би бил житейският ни път.

Първото важно решение в тази насока е изборът на академично образование. Вярваме, че учениците ни трябва да имат достатъчно време, информация и ресурси, за да вземат най-правилното за тях решение, така че да се чувстват сигурни и уверени в избора си за следващите 4 години. Той е  свързан със себеоткриването, проучването на възможности за работа и определянето на цели.

През годините в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ винаги сме подкрепяли и съдействали на учениците да изберат  най-добрия  университет, в който да продължат образованието си. Мисията ни е била по време на обучението си те да натрупат достатъчно знания, опит и умения, които да им помогнат да се насочат към най-правилното за тях академично образование и подходяща среда. Вярваме, че кариерното ориентиране е ключово в този момент от живота, затова решихме да разширим дейността си, като създадем Кариерен център, който да продължи да отговаря на нуждите на нашите ученици в тази насока.

Защо кариерен център?

Още в детска възраст развиваме любопитство към различните видове професии. Всяко дете от малко се вживява в някаква роля и мечтае да подражава на личност, която го е вдъхновила. По тази причина кариерното развитие  стартира още в детството и продължава през целия живот. Вярваме, че стественият стремеж на всеки човек е към такава среда, която отговаря на неговата личност и му дава възможност да изрази най-пълноценно собствените си способности, умения, интереси, ценности и желани роли. Тук идва ролята и на Кариерния център, който да съдейства и подпомага в ориентирането в професионалния свят и  предприемането на първите стъпки в кариерното ориентиране.

Какво е кариерно ориентиране?

Това е процес, който подпомага взимането на информирано решение за образованието и кариерата. Кариерното ориентиране  в училище се стреми да помогне на учениците да намерят своята роля в света на труда, така че, реализирайки се,  да постигнат както лично удовлетвореие, така и да бъдат полезни на обществото. Познаването на собствените качества, на личния потенциал, на пазара на труда, дейностите, свързани със себеизграждането през живота на човека, са ключови за успешното кариерно ориентиране. Това се случва с помощта на квалифициран консултант в сигурна среда, осигуряваща конфиденциалност и стремяща се да изгради доверие за постигането на най-добри резултати.

Каква е ролята на кариерното ориентиране в училище?

Чрез кариерното ориентиране  бихме искали да окажем необходимата индивидуална подкрепа на нашите ученици, свързана с цялостното им развитие:

  • Ще работим заедно за изясняване на техните интереси, цели, умения, личен стил, нужди и предпочитана среда.
  • Ще събираме информация и ще проучваме възможностите за академично образование, което да е стъпката преди намирането на желаната работа.
  • Ще идентифицираме и правим оценка на възможностите.
  • Ще определяме цели и ще развиваме необходимите стъпки за тяхното постигане.

Каква е ролята на кариерния консултант?

Кариерният консултант оказва съдействие за кариерното развитие на учениците в съответствие с техните нужди, като ги обвързва с тези на съвременния свят. Неговата роля е да насърчава и оказва подкрепа чрез консултации за изясняването на жизнените и кариерните цели. Да  подпомага проучването на възможностите за развитие, като използва информационни системи за кариерно планиране, за да могат консултираните ученици да разберат по-добре трудовия свят.

Какви методи се използват?

В процеса на карерно ориентиране ще използваме така наречените формални и неформални методи за оценка и ориентация. Част от  тях включват тестът на Холанд за оценка на личностния тип и Типологичният индикатор на Майерс  Бригс.

Какво ще могат да намерят учениците в Кариерния център?

Кариерният център ще разполага с обособено пространство, където ще се провеждат индивидуални консултации. Учениците ще бъдат добре дошли да попълват личностни тестове,  да използват специализирана литература, свързана с кариерното ориентиране, да търсят възможности за стажове и опит ,да  получат съдействие при проучването и кандидатстването в различни университети.

Скъпи ученици и родители, поради обявеното извънредно положение и всички превантивни мерки, които взимаме, засега втората дата за приемен изпит след 7-ми клас се отлага.

Ще следим ситуацията и ако желаете да бъдете информирани когато бъде обявена нова дата, попълнете формата за регистрация, за да получите информация, когато имаме такава.

Благодарим ви!

Желая да получа информация за нов изпит