Изучаването на изкуствения интелект – Erasmus проекти

📢📚✅Стартираме проект FACILITATE-AI !
Нашите учители, Милена Колева – преподавател по Личностно и междуличностно развитие и г-н Никола Томов – преподавател по облачни технологии и обработка и анализ на бази данни, се включиха в първата среща по проект FACILITATE-AI, която се проведе в Кипър на 10-11 март 2022 г.
На срещата се обсъдиха идеи и насоки за улесняване при изучаването на изкуствен интелект (AI) от ученици, 7.-12. клас.
Според доклада на Комитета за култура и образование на европейския парламент, за използването на изкуствен интелект в образованието има нужда да се обучат професионалисти, които да развият и ползват уменията в различни сфери на иновативния бизнес и услугите.
Пожелаваме продуктивна работа и успех на проекта!
Край