Skip to main content

Гимназията носи името на един от най-забележителните ни юристи – проф. д-р по право Иван Апостолов. Нашият патрон е достоен българин, учен и ерудит, издигнал престижа на България с авторитета и знанията си на превъзходен юрист. Автор на учебници по гражданско и облигационно право и множество студии, в края на живота си пише есеистичния труд „Сказание за човека“, който разкрива широтата на културата му и дълбочината на неговата мисъл.

От годината на създаване на училището започва написването и използването на учебници и учебни помагала за нуждите на обучението в профилите „Право“ и „Мениджмънт“, автори на които са предимно преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС.

Тогава млади и амбициозни личности, днес те са уважавани и високо ценени в академичните среди: проф. Димитър Токушев, проф. Тенчо Колев, проф. Лъчезар Дачев, доц. Павел Сарафов, проф. Методи Марков, проф. Румен Марков, адвокат Тошко Данов, съдия Евелина Стоянова, проф. Христо Иванов, доц. Ангел Манчев, доц. Цветан Давидков, доц. Анета Еленкова, доц. Аксентия Замфирова, доц. Румен Минковски, Николина Недева, Олимпия Ведър, доц. Ани Симова, Пламен Тодоров.

1993

Гимназия „Проф. Иван Апостолов“ е регистрирана със заповед на министъра на образованието през 1993 година, като профилирана гимназия с профили „Право“ и „Мениджмънт“. При създаването си гимназията е единственото средно учебно заведение в страната, което работи по авторски учебни програми, приети на колегиум на МОН.

1997

През 1997 г. година училището се преобразува в английска езикова гимназия с профили „Право“, „Мениджмънт“, „ИТ“ и „Хуманитарен“.

2009

От 2009 г. нашето частно училище е лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка.

2012

През 2012 г. е създадено ОУ „Азбуки“, което за кратък период от време се утвърди и вече възпитава и обучава бъдещите ученици на гимназията.

2014

От учебната 2014/2015 година разполага със собствена учебна база – училищен комплекс „Азбуки“ в кв. Мусагеница. Комплексът включва три корпуса: Детска градина „Little Steps“, Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ и Основно училище „Азбуки”, както и спортен комплекс – спортна зала с баскетболно и волейболно игрище, басейн и три по-малки спортни зали.

2016

От 2016 г. Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ е част от програмата за училища посланици на Европейския парламент, а от 2017 г. е одобрена за иновативно училище и започва активна работа по включване на нови интердисциплинарни предмети в учебните планове, като се акцентира на проектобазираното и уеб базираното обучение (експедиции и обща образователна платформа), игровизацията и метода на дизайн мисленето.

2023

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ празнува 30-годишнината си!
Разгледайте нашата училищна база

Галерия