История

Гимназията носи името на един от най-забележителните ни юристи – проф. д-р по право Иван Апостолов. Нашият патрон е достоен българин, учен и ерудит, издигнал престижа на България с авторитета и знанията си на превъзходен юрист. Автор на учебници по гражданско и облигационно право и множество студии, в края на живота си пише есеистичния труд ”Сказание за човека”, който разкрива широтата на културата му и дълбочината на неговата мисъл.

От годината на създаване на училището започва написването и използването на учебници и учебни помагала за нуждите на обучението в профилите Право и Мениджмънт, автори на които са предимно преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и УНСС.

Тогава млади и амбициозни личности, днес те са уважавани и високо ценени в академичните среди: проф. Димитър Токушев, проф. Тенчо Колев, проф. Лъчезар Дачев, доц. Павел Сарафов, проф. Методи Марков, проф. Румен Марков, адвокат Тошко Данов, съдия Евелина Стоянова, проф. Христо Иванов, доц. Ангел Манчев, доц. Цветан Давидков, доц. Анета Еленкова, доц. Аксентия Замфирова, доц. Румен Минковски, Николина Недева, Олимпия Ведър, доц. Ани Симова, Пламен Тодоров.

От 2009 г. училището е лицензиран център за провеждане на международно признатите изпити по английски език Pearson Test of English (EDEXCEL), чиито нива са съобразени с тези на европейската езикова рамка.

През 2012 г. е създадено ОУ „Азбуки”, което за кратък период от време се утвърди и вече възпитава и обучава бъдещите ученици на гимназията, а от учебната 2014/2015 година разполага със собствена учебна база – училищен комплекс „Азбуки“ в кв. Мусагеница. Комплексът включва три корпуса: Детска градина „Little Steps”, Английска гимназия „Проф. Иван Апостолов” и Основно училище „Азбуки”, както и спортен комплекс – спортна зала с баскетболно и волейболно игрище, басейн и три по-малки спортни зали.

Интересните профили, отличната подготовка по английски език, благоприятната, приятелска атмосфера, оформяща облика на нашето училище през тези 25 години, го правят привлекателно и обучава бъдещите ученици на Гимназията.

От 2016 г. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ е част от програмата за училища посланици на Европейския парламент, а от 2017 г. е одобрена за иновативно училище и започва активна работа по включване на нови интердисциплинарни предмети в учебните планове, като се акцентира на проектобазираното и уеб базираното обучение (експедиции и обща образователна платформа), игровизацията и метода на дизайн мисленето.

През 2018 г. с гордост отбелязахме 25 години от създаването на Гимназия „Проф.Иван Апостолов“, училището, което започна с една класна стая и извървя пътя до утвърдена, елитна и успешна езикова гимназия. Разширихме границите си и сбъднахме мечтата си. Ръководство, преподаватели, ученици и родители продължаваме да работим като екип, създавайки комфортна среда, в която нашите деца да се развиват и да завладяват нови върхове. Всеки следващ ден се стремим да правим училището още по-добро място, където бъдещите лидери, новатори, лекари, учители и професионалисти от всяка област да разгръщат потенциала си, чувствайки спокойствие, мотивация и подкрепа. Ако ти си един от тях, вратите ни са отворени за теб и те каним да станеш част от нашето семейство и да продължим да пишем историята си заедно!

Екипът на ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“