fbpx

Как развиваме меките умения на учениците?

Какво са меки умения?

Лидерство, комуникация, умения за взимане не решения, управление на времето, преговори, изграждане на доверие, управление на конфликти, креативност, презентиране. Всички тези умения могат да бъдат събрани под наименованието меки умения, термин, набиращ все по-голяма популярност през последните години. Докато „твърдите умения“ като владеенето на език или компютърни умения са по-лесно измерими поради тяхната конкретика, меките умения обхващат доста по-широк диапазон от личностни черти и характеристики, които е важно да бъдат култивирани и възпитавани от по-ранна възраст.

Защо е важно да развиваме меките умения?

През годините ни на работа с млади хора и в стремежа ни да ги изградим като подготвени, мотивирани и ориентирани личности, стигнахме до заключението, че не е достатъчно да ги възпитаваме само на отделни дисциплини, а трябва да им дадем нещо повече, нещо, което да развие техните умения до степен, в която ще бъдат ценни и желани кадри в съвременния свят. Свят, който преминава през динамични промени, свят, който предлага множество възможности, но в който, за да намерим точното си място, са ни необходими гъвкавост, мотивация, умения за комуникация и организация, справяне с проблеми от различно естество.

Въпреки че всеки ученик е уникален и притежава свои собствени качества, които трябва да развива, за да даде своя принос на света, меките умения са универсални и са ключови за всяка една сфера, в която биха искали подрастващите да се развиват занапред.

Как развиваме меките умения на учениците?

От създаването на Гимназията профилираната ни подготовка и нетрадиционните ни методи на обучение винаги са спомагала да вървим крачка напред, давайки на учениците ни допълнителна база за академичното им образование, както и ключови умения и компетентности.

Като част от иновативната ни програма инкорпорирахме нови предмети: личностни и междуличностни отношения, лидерство и работа в екип, етнография, социална антропология, човекът и жизнената среда, кариерно ориентиране. Те имат за цел да развиват „уменията на бъдещето“. Освен нови предмети в учебните планове използваме и проектобазирано и уеб базирано обучение, експедиции и  игровизация. Използваме и метода на дизайн мислене, чрез който учениците се превръщат в активната страна в процеса на обучение.

Hot hour experience (8. клас)

Както споменахме, вярваме, че учениците трябва да бъдат окуражени да развиват меките си умения от по-ранна възраст, затова още в първи гимнaзиален етап (8.-10. клас) ние им създаваме условия за това. Как? Чрез експедиции и игорвизации. През първите месеци на обучението си при нас осмокласниците започват работата си по сформиране на екипен дух. За това спомага не само тийм билдингът, който организираме в началото на годината, но и първата симулационна игра, в която взимат участие – Hot hour experience.

Hot hour experience е доказан инструмент за тренинг, за тийм билдинг, покрива всички нива на материята на мениджмънта и помага да се демонстрират всички личностни характеристики като повдение, умение за учене, комуникация и стил на мислене. Играта симулира един натоварен ден, изпълнен с предизвикателства, където учениците, разделени на екипи, си партнират, за да постигат общи цели.

Този инструмент е много ценен и за нашите преподаватели, които имат възможност да оценят индивидуалното представяне на учениците, да анализират личностните им качества, стил на поведение и начин на мислене. Изключително важна информация за съвместната работа, която ще им предстои през годините.

Експедиции (8.-9. клас)

Следващата стъпка към екипна дейност и предизвикателство по пътя на развиване на меките умения са годишните ни експедиции. Наричат се така, защото учениците ни буквално се впускат в научноизследователско пътуване, което продължава цяла учебна година. Първата стъпка е да се сформират отбори и определят лидери. Следващата – да бъдат изтеглени теми, индивидуални за всеки отбор, и да се посочи ментор-учител, към когото отборите ще могат да се обръщат за насоки, консултации и съвети през целия процес. Оттук нататък до голяма степен процесът е в ръцете на отборите.

Въпреки че те се подготвят за всеки един етап от експедициите в часовете си по личностни и междуличностни отношения, истинската работа се случва извън класната стая. Тази работа включва организционния и комуникационен процес, проучването на идеите и тяхната разработка, среща с представители от различни професионални сфери, техническа работа като заснемане, изготвяне на видеоразказ, презентация. На първо място учениците ни са поставени в ситуация, в която трябва да се сработят, от това до голяма степен зависи и успехът на техния проект.

Важен урок за тях е разпределянето на ролите, изпълнението на задачите, спазване на срокове, екипност. Имат неограничено поле за изява на творчески талант, креативност и идеи. Последната стъпка е презентиране на финализирания проект пред съученици, учители и родители в края на годината. Възможност за тях да преодолеят притеснението от говорене пред публика, да подобрят вербалната си и невербална комуникация.

Създаване на учебна компания и участие в състезания (10.-12. клас)

От 10. до 12. клас учениците продължават да работят и развиват меките си умения в часовете по Предприемачество, Счетоводство, Финанси и маркетинг. Пред тях се появява ново предизвикателство, наречено създаване на учебна компания. Тези проекти отново са с продължителност 1 година, през която учениците имат за задача да създадат бизнес план и по възможност да реализират продукт. Чрез метода на дизайн мислене учениците намират проблем, за който да създадат решение, правят анализи и формулират идея за продукт. Чрез практически опит усвояват знания по предприемачество и маркетинг. Тук отново разпределянето на роли и екипната работа са от изключителна важност. Чрез натрупания си опит учениците вече могат да се ориентират много по-добре, както и съзнателно да насочат уменията си в създаването на цялостна визия за продукт.

Elevators’s pitch и JA Bulgaria

През годините бизнес идеите са били презентирани пред жури и публика на училищното състезание Elevator’s pitch. Учениците отново имат възможност да развият и демонстрират презентационните си умения, този път на едно по-високо ниво. Пред представители на корпоративния свят, предприемачи и инвеститори в стартъпи, те не само презентират идеята си, но имат възможност и да я „продадат“.

Пректът „Учебна компания „на Junior Achievement, с които си партнираме, е другата възможност за нашите ученици да представят идеите си пред света. През учебната 2018/2019 година те представиха своите бизнес идеи в състезанието. Три отбора взеха участие, като техните бизнес идеи бяха за фирма за био козметика с вече реализирани продукти,  приложение, с което можеш да избереш облекло според повода, който отговаря на твоя личен стил и иновация за отделно сметосъбиране чрез блокчейн система за смарт кошчета за отпадна пластмаса и хартия-проект,който се класира и за финала на състезанието.

Игровизации – The Game , Cash Flow, Wack Pack

От 10.-12. клас учениците продължават да работят със симулационни игри, игровизации и употребата на различни инструменти. The Game, една от по-мащабните игри, има за цел да пресъздаде реални ситуации, в които учениците отново симулират бизнес среда и прилагат наученото по бизнес и предприемачество, финанси и счетоводство. Тренират се екипната игра, лидерските умения, умения за организация на време, умения за реализиране на печалба, разпределяне на ресурси и взимане на бързи решения. Повече за играта може да видите в репортажа, който беше заснет при едно от нейните провеждания .

Игри, състезания и извънкласни дейности

Извънкласните дейности, състезанията, празниците и благотворителните ни инициативи също са неразделна част от обучителния процес. Всички те отново са начин, учениците ни да проявят качествата си и да развиват уменията си. Trivia quiz, което проведохме за първи път през учебната 2018/2019 година, беше страхотен начин ученицитени да се сплотят и да тестват знанията си в неформална атмосфера и под формата на игра. Отборите бяха смесени с ученици от различни класове, което благоприятства да се сформират отношения между разлничните класове. Инициативата „Добрровтворци по душа“ е прекрасен и благороден начин, по който учениците ни отново се сплотяват, а също така намират човечността, разбирането и толерантността в себе си. Важни умения, защото не всичко в живота е свързано със състезание и печалба, но и с проява на чисточовешки качества, които за нас е важно да възпитаваме и поущряваме.

Край