Skip to main content

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

Защо кариерен център?

Още в детска възраст развиваме любопитство към различните видове професии. Всяко дете от малко се вживява в някаква роля и мечтае да подражава на личност, която го е вдъхновила. По тази причина кариерното развитие стартира още в детството и продължава през целия живот. Вярваме, че стественият стремеж на всеки човек е към такава среда, която отговаря на неговата личност и му дава възможност да изрази най-пълноценно собствените си способности, умения, интереси, ценности и желани роли. Тук идва ролята и на Кариерния център, който да съдейства и подпомага в ориентирането в професионалния свят и предприемането на първите стъпки в кариерното ориентиране.

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

Какво е кариерно ориентиране?

Това е процес, който подпомага взимането на информирано решение за образованието и кариерата. Кариерното ориентиране в училище се стреми да помогне на учениците да намерят своята роля в света на труда, така че, реализирайки се, да постигнат както лично удовлетворение, така и да бъдат полезни на обществото.

Познаването на собствените качества, на личния потенциал, на пазара на труда, дейностите, свързани със себеизграждането през живота на човека, са ключови за успешното кариерно ориентиране. Това се случва с помощта на квалифициран консултант в сигурна среда, осигуряваща конфиденциалност и стремяща се да изгради доверие за постигането на най-добри резултати.

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

Каква е ролята на кариерното ориентиране в училище?

Чрез кариерното ориентиране бихме искали да окажем необходимата индивидуална подкрепа на нашите ученици, свързана с цялостното им развитие:

  • Ще работим заедно за изясняване на техните интереси, цели, умения, личен стил, нужди и предпочитана среда.
  • Ще събираме информация и ще проучваме възможностите за академично образование, което да е стъпката преди намирането на желаната работа.
  • Ще идентифицираме и правим оценка на възможностите.
  • Ще определяме цели и ще развиваме необходимите стъпки за тяхното постигане.

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

Каква е ролята на кариерния консултант?

Кариерният консултант оказва съдействие за кариерното развитие на учениците в съответствие с техните нужди, като ги обвързва с тези на съвременния свят. Неговата роля е да насърчава и оказва подкрепа чрез консултации за изясняването на жизнените и кариерните цели; да подпомага проучването на възможностите за развитие, като използва информационни системи за кариерно планиране, за да могат консултираните ученици да разберат по-добре трудовия свят.

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“

Какви методи се използват?

В процеса на кариерно ориентиране ще използваме така наречените формални и неформални методи за оценка и ориентация. Част от тях включват тестът на Холанд за оценка на личностния тип и Типологичният индикатор на Майерс Бригс.