В подкрепа на българските училища в чужбина (събрана сума до момента)

Изпратихме 2018 г. с Коледен базар в подкрепа на българските училища в чужбина. Сумата, която беше събрана от базара, продажбата на коледния брой на училищния вестник и дарението на 7-ми А и Б клас е 1320 лв! Събирането на средства за каузата ще продължи и през следващата година. Благодарим ви за съпричастността и готовността за екипна работа. Браво за старанието и усилията, които проявявате всекидневно! Заедно можем повече!

Повече информация за новата ни кауза:

 

„Нашият народ има тежка и превратна историческа съдба. Вековете на робство и поредицата от войни за национално обединение са принудили много българи да потърсят спасение далече от родните си места или са оставили исторически територии, в които от векове живеят българи, извън пределите на българската държава. И сега традиционни български общонсти живеят в Сърбия, Албания, Украйна, Молдова, Унгария и др. Тези наши сънародници продължават да носят в сърцата си любовта към своята прародина и мечтата да се докоснат до нейната история и култура.

Новата кауза -„Деца на един народ”, която учениците от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов” и ЧОУ „Азбуки” ще подкрепят на традиционния Коледен благотворителен базар, е вдъхновена от идеята да осъществят връзка със свои връстници от Западните покрайнини, Бесарабия, Банат и др. Със средствата, събрани за тази благотворителна кауза, ще закупим и дарим учебна и художествена литература, ще организираме гостуване на младежи от тези общности в България, за да се докоснат до общото ни културно-историческо наследство.

Целта ни е не само да подкрепим материално нашите сънародници, но и да създадем възможност за приятелство и постоянно общуване, за сътрудничество и взаимно опознаване.“