Лиляна Муховска

Изпълнителен директор и съосновател

Лиляна Муховска е съосновател на Гимназията и изпълнява длъжността директор по учебната работа. Завършила е специалност Българска филология в СУ ”Св. Климент Охридски“ със следдипломна квалификация – Организация и управление на образованието. Има втора професионално-квалификационна степен и дългогодишен стаж като учител и заместник-директор в Строителен техникум “Христо Ботев”, София. През 2008 година е удостоена от МОМН с почетното отличие „Неофит Рилски“ за високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас