Маргарита Тренчева

Заместник-директор учебна дейност, преподавател по английски език

Маргарита Тренчева е заместник-директор и преподавател по английски език и литература в Гимназията от създаването й. Координира дейността по организацията и провеждането на международно признатите изпити по английски език (EDEXCEL), чийто лицензиран център е Гимназия “Проф. Иван Апостолов”. Работи по международни проекти, ERASUM+ и по проекта Иновативно училище. Консултира кандидатстването във Великобритания и в други европейски държави. Отговаря за подготовката на документите за кандидатстване в чужбина. Автор на тестове за регионални и национални олимпиади по английски език и национално външно оценяване. Обича пътуванията, екскурзиите.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас