Марина Грозданова

Училищен психолог, преподавател по предметите от философския цикъл

Марина Грозданова е училищен психолог и преподавател. Работи по проекта “Добродетели“ в детската градина и началното училище и води часовете от философския цикъл в гимназията. Марина съсредоточава усилията си върху насърчаването на емоционалната зрялост и здравите семейни взаимоотношения както в прекия си контакт с децата, така и в работата със семействата им. Завършва специалност Психология в СУ ‘Св. Св. Климент Охридски“ и продължава в МП „Детско-юношеска и училищна психология“. Автор на наръчника за възпитатели за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст „Уроци за сърцето“. Води съботното училище за родители „На семейството с любов“.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас