Организация на учебния процес

Учебните занятия целогдишно са от 8.00 ч. до 13.40 ч. . След часовете учениците посещават извънкласните дейности. На разположение е училищна трапезария, в която могат да се хранят.

Първи учебен срок: 17.09.2018 г. – 04.02.2019 г.

06.10.2018 г. – 07.10.2018 г. – тиймбилдинг за 8. клас в Мальовица

16.10.2018 г. – родитело-учителска среща

01.11.2018 г. – 04.11. 2018 г. вкл. – есенна ваканция; екскурзия (по желание)

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна ваканция

05.02.2019 г. – междусрочна ваканция

14.01.2019 г. – 16.01.2019 г. от 14.00 до 19.00 ч. – среща: родители-учители-ученици

Втори учебен срок: 06.02.2019 г. – 28. 06. 1019 г.

30.03. 2019 г. – 07.04.2019 г. включително – пролетна ваканция за 8.-11. клас

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. – пролетна ваканция за 12. клас

13.04.2019 г. – среща: родители-учители-ученици

15.05.2019 г. – край на учебната година за 12. клас

21.05.2019 г. – неучебен ден – ДЗИ по БЕЛ за 12. клас

23.05.2019 г. – неучебен ден – втори ДЗИ за 12. клас

20.05.2019 г. – 23. 05.2019 г. –екскурзия (по желание)

14.06.2019 г. – годишен изпит по английски език за 8. клас

17.06.2019 г. – годиен изпит по английски език за 9.клас

18.06.2019 г. – годишен изпит по англисйки език за 10. клас

19.06.2019 г. – годишен изпит по английски език за 11. клас

24.06.2019 – 28.06.2019 г. – публично представяне на резултатите от пректите на екипите от 8. и 9. клас по програмите на иновативното училище