Skip to main content

Организация на учебния процес

Учебните занятия целогодишно са от 8.00 ч. до 13.40 ч.
След часовете учениците посещават извънкласните дейности. На разположение е училищна трапезария, в която могат да се хранят.
Първи учебен срок: 15.09.2023 г. – 02.02.2024 г.

27.09.2023 г. – презентиране на извънкласните клубове на учениците от 8. клас

29.09.2023 г. – 01.10.2023 г. – тиймбилдинг за учениците от 8. клас

27.10.2023 г. – 29.10.2023 г. – ученическа екскурзия

28.10.2023 г. – 01.11. 2023 г. вкл. – есенна ваканция

04.11.2023 г. – родителска среща: родители – учители – ученици

21.12.2023 г. – традиционен турнир по волейбол между учители и ученици за купа „Муховски“ и Коледен благотворителен базар

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна ваканция

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна ваканция

Втори учебен срок: 06.02.2024 г. – 28.06.2024 г.

04.02.2024 г. – 10.02.2024 г. вкл. – ски училище

07.03.2024 г. – ден на кариерата (за 11. и 12. клас)

27.03.2024 г. – традиционен турнир по баскетбол между учители и ученици за купа „Муховски“

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна ваканция за 8. – 11. клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. – пролетна ваканция за 12. клас

13.04.2024 г. – родителска среща: родители – учители – ученици

13.05.2024 г. – изпращане на учениците от 12. клас

17.05.2024 г. – неучебен ден – ДЗИ по БЕЛ за 12. клас

20.05.2024 г. – неучебен ден – втори ДЗИ за 12. клас

10.06.2024 г. – неучебен ден – НВО по БЕЛ за 10. клас

11.06.2024 г. – неучебен ден – НВО по английски език за 10. клас

11.06.2024 г. – годишен изпит по английски език за учениците от 8., 9. и 11. клас

12.06.2024 г. – неучебен ден НВО по математика за 10. клас

19.06.2024 г. – неучебен ден – НВО по БЕЛ за 7. клас

21.06.2024 г. – неучебен ден – НВО по математика за 7. клас

19.06.2024 г. – 21.06.2024 г. – ученическа екскурзия

21.06.2024г. – 29.06.2024 г. – публично представяне на резултатите от проектите на екипите от 8., 9. и 10. клас по програмите на иновативното училище