Подготвителен курс за кандидат гимназисти

ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов”  провежда целогодишно курсове за подготовка на кандидат-гимназисти. Курсът е съобразен с изискванията на МОН и новите учебни програми за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

ПРЕДИМСТВА
  1. Образователна институция с над 25– годишна традиция;
  2. Преподаватели  професионалисти;
  3. Малки  групи, позволяващи индивидуална работа с всеки курсист;
  4. Обстойно  изучаване на всички теми от материала за 7. клас с цел постигане на високи  текущи резултати по време на учебната година;
  5. Специализирана  подготовка по новия формат на  изпита за външно оценяване – тестове по БЕЛ и математика и овладяване  на умения за създаване на трансформиращ преразказ;
  6. Безплатни пробни  изпити;
  7. Ежемесечна информация за постиженията на учениците и препоръки за подобряване на подготовката;
ГРАФИК

Курсът е базиран върху 240  учебни часа – 120 за модул български език и литература и 120 за модул математика. Часовете се провеждат през седмицата /след обяд/ или в събота в блок по 4 учебни часа за всеки от модулите.

Начало на курса:  1 октомври 2019 г.

ЗАПИСВАНЕ

Записването става с попълване на регистрационен формуляр, подписване на договор за обучение и внасяне на първа вноска. Таксата за всеки модул е 850 лв., а за двата модула – 1600 лв., като може да бъде платена на 1, 2 или 3 вноски.

При записване се заплаща 1/3 от таксата, а останалите вноски.

За допълнителна информация: тел. 0896645515; 0896645510; 0896645521