Поля Павлова

Преподавател по български език и литература

Завършила е бакалавърска степен по „Българска филология“ и магистърска степен по „Старобългаристика“ в СУ „Св.Климент Охридски“. За нея изборът да бъдеш преподавател е свързан с идеята за приемственост на знанието и значимостта на учителската професия за всяко общество. Сърдечна и съпричастна е към вълненията на децата, а в отношението си към колегите е отговорна, коректна и творчески настроена. Тя е част от Клуба по журналистика и отговаря за издаването на училищния вестник Apostoloff Times. В свободното си време обича да се занимава със спорт, цени високо времето, прекарано с най-близките хора, и богатството на света на книгите. Обожава да се грижи за цветята си и да провокира творческите прояви на учениците.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас