„Помня, че…“ – специално за нашите абитуриенти (видео)

В последния час на класа на нашите абитуриенти, ги изненадахме с малък, личен поздрав, ретроспекция на времето им в Гимназията. Малко преди изпращането им ги помолихме да отговорят на няколко въпроса. Част от отговорите може да видите във филмчето.

Приятно гледане!

*Във филмчето са използвани оригинални цитати взети от въпросници попълвани от дванадесетокласниците.