Предприемачески профил

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, предприемачество и информационни технологии. Те се допълват от избираемите предмети икономика, мениджмънт, предприемачество и иновации, маркетинг и реклама, финанси и кариерно развитие. 

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, постепенно ги подготвят за среща с предизвикателствата на съвременния бизнес и управление.

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като аналитично и критично мислене, креативност, презентационни и комуникативни умения, работа в екип.

Обучението в профил Предприемачески поставя ученика  в центъра на образователния процес и прилага нови подходи като работа по проекти, гъвкаво и адаптивно учене, дизайн мислене.

Софтуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...