Предприемачески профил

Добре дошли в профил „Предприемачески“!

Да поемаш риск, да си креативен, да си проактивен и да се стремиш към успеха са все по-необходими и търсени умения у младите хора. Ричард Брансън, създател на Virgin Enterprises, е казал:

Бизнес възможностите са като автобусите – винаги има следващ.
Ричард Брансън

Точно това е отношението и начинът на мислене, които изграждаме у нашите ученици, избрали профила, който ги подготвя за света на бизнес лидерите и успешните предприемачи.

Екип от професионалисти, с богат практически опит в бизнеса, реални казуси (вкл. формати на „Харвард“ и други водещи университети), проекти, участие в състезания и други инициативи целят да предоставят възможност за реален опит и стартиране на собствен бизнес чрез програмата на Джуниър Ачийвмънт „Ученическа компания“.

Гимназията е партньор от 5 години и работи успешно с организацията както в тази насока, така и за допълнителни възможности като: „Мениджър за един ден“, иновационни лагери (бизнес модел, традиционен и дигитален маркетинг, финанси и социално предприемачество), финансов иновационен лагер, социални иновации, обучение по кръгова икономика и др. 

Обучението в профила е фокусирано върху запознаване с основни бизнес и икономически теми и понятия, като профилиращите предмети са:

Английски език

Предприемачество

Модули: Пазарна икономика, Предприемачество и кариерно развитие, Стартиране на собствен бизнес, Управление на предприемаческата дейност, Маркетинг, Финанси, Общуване и преговори, Бизнес практикум

Информационни технологии

Модули: Обработка и анализ на данни, Мултимедия, Уеб дизайн, Решаване на проблеми с ИКТ, Дигитален дизайн, Дигитален маркетинг

В часовете по предприемачество се работи по програмата „Учебна компания“, по време на която учениците минават през основните етапи на създаване на собствен бизнес, вкл. разработване на прототип.

В часовете по маркетинг се прилагат на теория и практика основните познания от маркетинговия микс, свързани с разработване на продуктови, ценови, дистрибуционни и комуникационни функции на фирмата. Учениците разработват и подробна маркетингова стратегия за развитие на учебната им компания.

В часовете по дигитален маркетинг,  дигитален дизайн и уеб дизайн учениците учат както на теория, така и на практика, как да създадат, популяризират и наложат техния бранд на пазара чрез различните онлайн комуникационни канали и богат набор от дигитално съдържание.

Важен предмет, който се изучава в профила, е “Пазарна икономика” (Economics). Тази дисциплина се изучава изцяло на английски език, като прилагаме един изпитан метод – т.нар. изнесена класна стая (flipped classroom). Учениците използват обучителната платформа Khan Academy за самостоятелна работа.

По програмата “Ученическа компания” всички ученици от профил “Предприемачески” участват в регионални и съответно национални състезания, а победителите достигат и до международно състезание. В процеса на обучение учениците развиват ключови умения като лидерство, водене на преговори, управление на времето и ресурсите, комуникация, работа в екип и др.

Зона за иновации/STEAME space

(Science, Technology, Engineering, Mathematics, Arts and Еntrepreneurship)

Зоната за иновации е мястото, където нашите ученици работят по своите проекти под менторството на поне двама учители едновременно, които преподават в модули и работят с екипите. Зоната за иновации и STEAME обучение се използва активно в основните предметни области на профила, като учениците могат да работят индивидуално или колективно с наличните дигитални устройства (Chrombooks) и широкоформатния мултимедиен панел.

В този формат успешно експериментираме и с дисциплината Бизнес практикум за 11 и 12 клас, в рамките на която се работи по реални проекти от бизнеса.

Софтуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...