Прием за втори гимназиален етап (11. клас)

Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“ обявява прием за втори гимназиален етап /11-ти клас/ за профил „Природни науки“.
Изисквания към кандидатите:
1. Свидетелство за завършен първи гимназиален етап.
2. Минимални оценки от свидетелството за завършен първи гимназиален етап Много добър 5 по следните предмети:
  • Български език и литература
  • Биология
  • Химия
3. Сертификат за ниво на владеене на английски език С1, или полагане на изпит по английски език.

 

Край