Skip to main content

Прием на ученици след 8., 9. и 10. клас

ДАТA ЗА ИЗПИТ – 20 юни 2024 г.

Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ приема ученици след 8. и 9. клас, както и във всички профили след 10. клас: „Чужди езици“, „Предприемачески“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Природни науки“ за втори гимназиален етап.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ​

СЛЕД 8. И 9. КЛАС

 • Изпит по английски език на ниво B1+ след завършен 8. клас или B2 след завършен 9. клас, европейска езикова рамка, или сертификат за владеене на английски език;
 • Среден успех от удостоверението за завършен първи
  гимназиален етап не по-нисък от много добър 5,00.

ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • Изпит по английски език на ниво С1, европейска езикова рамка, или сертификат за владеене на английски език: CAE, CPE или PTE level 4 or 5;
 • Изпит по български език и литература;
 • Среден успех от удостоверението за завършен първи
  гимназиален етап не по-нисък от много добър 5,00.

Организация на изпитния ден

Необходими документи в деня на изпита:
 1. Лична карта на кандидата;
 2. Документ за платена такса – 90 лв.;
 3. Таксата може да се плати по банков път или в деня на изпита.