fbpx

Прием 2020/2021

ДАТИ ЗА ИЗПИТ

22.02.2020 – Предварителен изпит

28.03.2020 – Редовен изпит

Приемните изпити, независимо предварителен или редовен, са напълно равностойни – при балообразуването се взимат най-високите оценки, които е получил всеки кандидат.

Кандидатите, които са се явили на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните изпити. При образуването на бала се взема най-високата оценка, независимо на коя изпитна дата е получена.

След обявяване на резултатите от приемния изпит всички кандидати, покрили критериите за прием (минимален бал 19, след предварителния изпит) ще бъдат поканени на събеседване и на успешните кандидати ще бъде предложен договор за обучение.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ​

  • Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“  приема ученици, които завършват седми клас през учебната 2020/2021 г. и имат успех не по-нисък от Много добър 4.50 за първия учебен срок.

 

  • Кандидатите полагат изпит по български език и литература (БЕЛ),  който е  съобразен с материала, изучаван в 7. клас.  и тест по математика. Изпитът по БЕЛ се състои от тест  и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст или есе (по желание на кандидата).

 

За учебната 2020/2021 г. Гимназията приема 60 ученици.

Необходимият минимален бал за прием е 19, образуван по следния начин:

За профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

  • Удвоеният резултат от изпита по български език и литература
  • Удвоеният резултат от изпита по математика

За всички останали профили:

  • Утроеният резултат от изпита по български език и литература
  • Резлутат от изпита по математика

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТНИЯ ДЕН​

9:00-11:30 ч. – Изпит по Български език и литература

12:00-13:00 ч. – Тест по Математика

Необходими документи в деня на изпита:

  1. Ксерокопие от бележника с оценки от първи срок;
  2. Документ за платена такса – 70 лв.;
  3. Таксата може да се плати по банков път или в деня на изпита.

Заявление за явяване на изпит

Информация за ученика

Родител/Настойник

* Всички полета маркирани със звезда са задължителни.

* Очаквайте потвърдждение по E-mail.
Ако не сте получили Е-mail за потвърждение, моля проверете в папка Спам или Нежелани.