Прием 2021/2022

ДАТИ ЗА ИЗПИТ

13.03.2021 – Предварителен изпит

17.04.2021 – Редовен изпит

Приемните изпити, независимо предварителен или редовен, са напълно равностойни. Кандидатите, които са се явили на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните изпити. При балообразуването се взимат по-високите оценки, които е получил всеки кандидат.

След обявяване на резултатите от приемния изпит всички кандидати, покрили критериите за прием (минимален бал 19, след предварителния изпит) ще бъдат поканени на събеседване и на успешните кандидати ще бъде предложен договор за обучение.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ​

 • Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“  приема ученици, които завършват седми клас през учебната 2021/2022 г. и имат успех не по-нисък от Много добър 4.50 за първия учебен срок.
 • Кандидатите полагат изпит по български език и литература (БЕЛ),  който е  съобразен с материала, изучаван в 7. клас.  и тест по математика. Изпитът по БЕЛ се състои от тест  и трансформиращ преразказ на непознат художествен текст или есе (по желание на кандидата).

За учебната 2021/2022 г. Гимназията приема 60 ученици.

Как се образува балът:

За профил “Софтуерни и хардуерни науки”:

 • Удвоеният резултат от изпита по български език и литература
 • Удвоеният резултат от изпита по математика

За всички останали профили:

 • Утроеният резултат от изпита по български език и литература
 • Резлутат от изпита по математика

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТНИЯ ДЕН​

9:00-11:30 ч. – Изпит по Български език и литература

12:00-13:00 ч. – Тест по Математика

Необходими документи в деня на изпита:

 1. Ксерокопие от бележника с оценки от първи срок;
 2. Документ за платена такса – 120 лв.;
 3. Таксата може да се плати по банков път или в деня на изпита.

Заявление за явяване на изпит

  Информация за ученика

  Родител/Настойник

  * Всички полета маркирани със звезда са задължителни.

  * Очаквайте потвърдждение по E-mail.
  Ако не сте получили Е-mail за потвърждение, моля проверете в папка Спам или Нежелани.

  При проблем със заявленито, моля свържете се нас на телефон: 0895 700 606.