Проекти

 • Благодаря ви, че доказалата се като най-важно умение на 21 век емоционална интелигентност е важна за вас. Не знам за друго училище, в което програмата включва учебен предмет “Добродетели”. Благодарна съм на изключителния психолог на училището, който поддържа отношения на приятелство и доверие и е на разположение за индивидуална среща с всяко дете и с всеки родител. Тя организира семинари и лекции за родителите през уикенда, което показва модерна, адекватна, осъзната грижа за израстването на учениците.
  Добротворци по душа
ДОБРОТВОРЦИ ПО ДУША

Инициативата „Добротворци по душа“ е насочена към сърцата на учениците от 1. до 12. клас. В нея всички паралелки избират своя доброволческа кауза, в която да вложат труд, време и грижа с помощта на своите класни ръководители и психолозите в училище.
Досега учениците избраха да подкрепят:

 • възрастни хора в обезлюдени села в България;
 • домове за възрастни хора;
 • раздаване на храна на бедни и бездомни хора в столицата;
 • домове за деца, лишени от родителски грижи;
 • приюти за животни;
 • залесяване на горски площи;
 • записване на аудио книги за незрящи хора;
 • създаване и поставяне на къщички за птици;

Щастливи и признателни сме да наблюдаваме и подкрепяме грижата и взаимните усилия, които учениците полагат, за да отворят сърцата си, да проявят съпричастност и да окажат подкрепа.

 

НА СЕМЕЙСТВОТО С ЛЮБОВ

На беседите „На семейството с любов“ са поканени родителите на учениците, техните близки и приятели. Провеждат се с психолога Марина Грозданова в четири съботи през учебната година и имат за цел да подкрепят взаимоотношенията в семейството. На тях се дискутират теми, свързани с общуването  между родители и деца.

До този момент сме обсъждали:

 • изграждането на емоционална зрялост;
 • насърчаването на добродетели у децата;
 • връзката с тийнейджърите;
 • брачните и партньорски взаимоотношения;
 • корените на конфликтите в общуването;
 • свръхгрижовното родителство;
 • насърчаване на вътрешните ресурси за справяне с трудности;
 • родителската неприязън;

 

„На семейството с любов“ ще продължи да избира теми в полза на семейството и през тази учебна година и благодарим на всички родители, които участват и обогатяват срещите ни.

УЧИЛИЩЕ ПОСЛАНИК

През учебната 2017 г. Гимназията стана училище посланик на Европейския парламент. Бяха избрани младши и старши посланици и беше създаден информационен кът.

Като част от проекта се проведе и състезателна игра „Ние сме Европа“. Пред гости от информационното бюро на Европейския парламент в България младшите посланици от 10. и 11. клас изнесоха презентации на английски език и участваха в куиз с въпроси на тема Европейски парламент и Европейски съюз.

ЕРАЗЪМ+

2014-2016
Успешно изпълнен проект ЕASY – entrepreneurial and skillful youth – България, Италия, Португалия, Латвия, Чехия, Турция

 

 

2018-2020
Erasmus + Next Generation Enterpreneurship – NeXT

Партньори: Турция, Италия, Испания, България

Целта на проекта е да разработи нова методология на преподаване на предприемачество иинструменти, като  канава на бизнес модела, карта на емпатията, анализ на потребностите и други. Проектът ще развие технически и нетехнически умения у учениците чрез игри и преживяване. Целта е да се обменят добри практики между партньорите по проекта чрез срещи и обучения на преподаватели и екипа на участващите училища.

ДЕЦА НА ЕДИН НАРОД

Нашият народ има тежка и превратна историческа съдба. Вековете на робство и поредицата от войни за национално обединение са принудили много българи да потърсят спасение далече от родните си места или са оставили исторически територии, в които от векове живеят българи, извън пределите на българската държава. И сега традиционни български общонсти живеят в Сърбия, Албания, Украйна, Молдова, Унгария и др. Тези наши сънародници продължават да носят в сърцата си любовта към своята прародина и мечтата да се докоснат до нейната история и култура.

Новата кауза -„Деца на един народ”, която учениците от ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов” и ЧОУ „Азбуки” ще подкрепят на традиционния Коледен благотворителен базар, е вдъхновена от идеята да осъществят връзка със свои връстници от Западните покрайнини, Бесарабия, Банат и др. Със средствата, събрани за тази благотворителна кауза, ще закупим и дарим учебна и художествена литература, ще организираме гостуване на младежи от тези общности в България, за да се докоснат до общото ни културно-историческо наследство.

Целта ни е не само да подкрепим материално нашите сънародници, но и да създадем възможност за приятелство и постоянно общуване, за сътрудничество и взаимно опознаване.