Проектът NeXT стартира в Анталия

Гимназията стартира работата си по проекта Next Generation Enterpreunership – NeXT. В партньорство с Турция, Испания и Италия през следващите две години ще работим върху нова методология на преподаване на предприемачество. Проектът ще развие технически и нетехнически умения в учениците чрез игри и преживяване. Целта е да се обменят добри практики между партньорите чрез обучения на преподаватели и екипа на участващите училища. Първата официална работна среща между всички участници се проведе в Анталия и на нея бяха обсъдени и планирани дейностите за следващите месеци. За кратко време бяха поставени цели и бяха планирани основните етапи на програмата. Екипът на „Проф. Иван Апостолов“ няма търпение да започне съвместната си работа с партньорите по проекта.