Проект STEAME

STEAME

Насоки за разработване и въвеждане на STEAME училища

Проектът STEAME е одобрен и финансиран от Европейската комисия под името ERASMUS+ KA2  и се провежда от 1-ви ноември 2019 г. до 31-ви октомври, 2021 г.

Образованието от края на 20-ти век до днес  се развива в нови направления, различни от познатите традиционни методи. Те са неразривно свързани с промените в икономическите, социалните, политически и културни сфери, чието развитие се  случва в международен план.

Отчитайки факта, че днешната образователна система е консервативна и, изправена пред необходимостта да посреща нуждите на глобалното общество, непрекъснато се налага да се реформират образователните програми и да се въвеждат иновативни образователни методи и практики. Образователните политики на страните-членки на ЕС имат за цел чрез иновации да развият и култивират умения като критично мислене, работа в екип, придобиване на знания, технологична грамотност и основни умения, които учениците трябва да притежават, за да могат да се адаптират към предизвикателствата на съвременния свят. STEM обучението се смята за водеща сила, която развива важни аспекти от живота и икономиката и подготвя учениците за бъдещето.  Скоростта на глобалното развитие е толкова висока, че утрешните професии все още не са измислени и дефинирани. За последните 20 години технологиите напълно са трансформирали глобалната сцена. С тази динамика на промени, образователната система може само да предполага какво ще бъде създадено през следващите 20 години. Затова образованието не трябва да се върти само около академични знания, но също така да подпомага развитието на умения, които да позволят на учениците  да се приспособят към несигурния и  динамично-променящ се свят.

В последните години създаването на STEAM училище беше важна стъпка към необходимото реформиране на образованието. В този проект имаме за цел да разработим прототип на училищна структура с динамичен учебен план, активности, обучителни планове и методи, както и курс за обучение на учители, който да ги подготви да работят ефективно и продуктивно в STEAME училище, което покрива пълния спектър на европейски приоритети – Науки, Технологии, Инженерство, Изкуства, Математика и Предприемачество. Без предприемачески умения няма да бъде възможна иновация и това е нещо, което липсва в дефиницията на STEAM активностите в момента.

По тази причина STEAME училищата са нов образователен модел , който използва науки, технологии, инжинерство, изкуства, математика и предприемачество като препратка към обучаването на учениците на уменията да проучват, водят диалог, развиват критично мислене и предприемаческа нагласа.

Структурата на STEАМЕ пренася STEAM на следващо ниво, обогатявайки я с креативност, критичност, рисърч и иновация и умения, свързани с предприемачеството, с технологичен трансфер към икономика за по-добър живот.

Училищният модел на STEAME трябва да осигури интердисциплинарния подход на темите, внедравайки мултифасетна употреба и изучаване на предмети, които осигуряват преносимо знание и умения. Интердисциплинарния подход позволява да се създаде по-холистично разбиране за това как светът наистина функционира и да мотивира учениците да намерят разрешение на различни предизвикателства. Проектът стартира на 1-ви ноември, 2019 г. и е с продължителност 24 месеца.

Организацията, която ще го координира е Кипърското математическо общество със следните партньори: Педагогическия институт на министерството на образованието на Кипър, Педагогически университет на Краков, Полша, ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов, България, Institute of Accelerating Systems and Applications, Гърция, Douka Palladio Lykeion, Doukas Education, Гърция, ITC Pacle Morante Limbiate, Италия.

За да следите развитието на проекта посетете www.steame.eu или изпратете запитване на projects@cms.org.cy.

Край