fbpx

Профили

Първи стъпки към кариерно развитие

Предприемачески

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като ...

Софтуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...

Предприемачески

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, предприемачество и информационни технологии. Те се допълват от избираемите предмети икономика, мениджмънт, предприемачество и иновации, маркетинг и реклама, финанси и кариерно развитие. 

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, постепенно ги подготвят за среща с предизвикателствата на съвременния бизнес и управление.

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като аналитично и критично мислене, креативност, презентационни и комуникативни умения, работа в екип.

Обучението в профил Предприемачески поставя ученика  в центъра на образователния процес и прилага нови подходи като работа по проекти, гъвкаво и адаптивно учене, дизайн мислене.

Софтуерни и хардуерни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, информатика и информационни технологии. Те се допълват от избираемите предмети Математика, втори чужд език и кариерно развитие.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят не само за кариера в областта на програмирането, но и за развитието и управлението на ИТ бизнес. Главната цел в профила е да насърчи развитието на знания и умения за прилагането на нови технологии във всички сфери. Акцентира се върху съвременните тенденции: интернет на нещата, интернет на всичко, block chain, бази данни и други. Обучението в профил Софтуер и хардуерни науки е разработено съобразно най-модерните технологии, използват се платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения.

Учебните предмети са разпределени в три категории, които покриват всички основни сфери на развитие:

Разработка на софтуер
Програмиране на хардуерни(вградени) системи
Графичен дизайн и мултимедия.
В „Разработка на Софтуер“ учениците ще разберат основите на програмирането и ще се запознаят с най-новите концепции в обектно ориентираното и функционалното програмиране. Тук те ще се научат какви са стъпките в разработването на напълно функционално уеб приложение.

В „Програмиране на вградени системи“ учениците ще се запознаят с разработването на софтуер от по-ниско ниво и управлението на различни външни устройства като сензори, светодиоди и електромотори.

В „Графичен дизайн и мултимедия“ учениците ще научат основите на уеб-дизайна, предпечатната подготовка и създаването на качествена мултимедия в различен контекст.

Езици​

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, втори чужд език и български език и литература. Те се допълват от избираемите предмети творческо писане и кариерно развитие.

Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл и представляват интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предметите с хуманитарна насоченост.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, им дават възможност да задълбочат и усъвършенстват своята езикова подготовка, комуникативните си компетентности, уменията за интерпретация на художествен текст и изграждане на собствени текстове.

Природни науки​

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между химия и биология. Те се допълват от избираемите предмети физика, математика и география.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил ги подготвят за кандидатстване в медицински университети или експериментални науки в други висши учебни заведения.

Главната цел в профила е да насърчи аналитичното мислене, интереса към експерименталните науки , да подготви учениците за много от бъдещите професии, които ще изискват младите да владеят приодните и математическите науки.