fbpx

Профили

Първи стъпки към кариерно развитие.

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, предприемачество и информационни технологии. Те се допълват от избираемите предмети икономика, мениджмънт, предприемачество и иновации, маркетинг и реклама, финанси и кариерно развитие. 

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, постепенно ги подготвят за среща с предизвикателствата на съвременния бизнес и управление.

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като аналитично и критично мислене, креативност, презентационни и комуникативни умения, работа в екип.

Обучението в профил Предприемачески поставя ученика  в центъра на образователния процес и прилага нови подходи като работа по проекти, гъвкаво и адаптивно учене, дизайн мислене.

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, информатика и информационни технологии. Те се допълват от избираемите предмети Математика, втори чужд език и кариерно развитие.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят не само за кариера в областта на програмирането, но и за развитието и управлението на ИТ бизнес. Главната цел в профила е да насърчи развитието на знания и умения за прилагането на нови технологии във всички сфери. Акцентира се върху съвременните тенденции: интернет на нещата, интернет на всичко, block chain, бази данни и други. Обучението в профил Софтуер и хардуерни науки е разработено съобразно най-модерните технологии, използват се платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения.

Учебните предмети са разпределени в три категории, които покриват всички основни сфери на развитие:

  • Разработка на софтуер
  • Програмиране на хардуерни(вградени) системи
  • Графичен дизайн и мултимедия.

 

В „Разработка на Софтуер“ учениците ще разберат основите на програмирането и ще се запознаят с най-новите концепции в обектно ориентираното и функционалното програмиране. Тук те ще се научат какви са стъпките в разработването на напълно функционално уеб приложение.

В „Програмиране на вградени системи“ учениците ще се запознаят с разработването на софтуер от по-ниско ниво и управлението на различни външни устройства като сензори, светодиоди и електромотори.

В „Графичен дизайн и мултимедия“ учениците ще научат основите на уеб-дизайна, предпечатната подготовка и създаването на качествена мултимедия в различен контекст.

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, втори чужд език и български език и литература. Те се допълват от избираемите предмети творческо писане и кариерно развитие.

Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл и представляват интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предметите с хуманитарна насоченост.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, им дават възможност да задълбочат и усъвършенстват своята езикова подготовка, комуникативните си компетентности, уменията за интерпретация на художествен текст и изграждане на собствени текстове.

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между химия и биология. Те се допълват от избираемите предмети физика, математика и география.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил ги подготвят за кандидатстване в медицински университети или експериментални науки в други висши учебни заведения.

Главната цел в профила е да насърчи аналитичното мислене, интереса към експерименталните науки , да подготви учениците за много от бъдещите професии, които ще изискват младите да владеят приодните и математическите науки.

Скъпи ученици и родители, поради обявеното извънредно положение и всички превантивни мерки, които взимаме, засега втората дата за приемен изпит след 7-ми клас се отлага.

Ще следим ситуацията и ако желаете да бъдете информирани когато бъде обявена нова дата, попълнете формата за регистрация, за да получите информация, когато имаме такава.

Благодарим ви!

Желая да получа информация за нов изпит