Skip to main content

Добре дошли в

Профил „Предприемачески“

Да поемаш риск, да си креативен, да си проактивен и да се стремиш към успеха са все по-необходими и търсени умения у младите хора. Ричард Брансън, създател на Virgin Enterprises, е казал:

Бизнес възможностите са като автобусите – винаги има следващ.

Ричард Брансън

Точно това е отношението и начинът на мислене, които изграждаме у нашите ученици, избрали профила, който ги подготвя за света на бизнес лидерите и успешните предприемачи.

Екип от професионалисти, с богат практически опит в бизнеса, реални казуси (вкл. формати на „Харвард“ и други водещи университети), проекти, участие в състезания и други инициативи целят да предоставят възможност за реален опит и стартиране на собствен бизнес чрез програмата на Джуниър Ачийвмънт „Ученическа компания“.

Гимназията е партньор от 5 години и работи успешно с организацията както в тази насока, така и за допълнителни възможности като: „Мениджър за един ден“, иновационни лагери (бизнес модел, традиционен и дигитален маркетинг, финанси и социално предприемачество), финансов иновационен лагер, социални иновации, обучение по кръгова икономика и др.

Обучението в профила е фокусирано върху запознаване с основни бизнес и икономически теми и понятия, като профилиращите предмети са:

Предприемачество

Модули: Пазарна икономика, Предприемачество и кариерно развитие, Стартиране на собствен бизнес, Управление на предприемаческата дейност, Маркетинг, Финанси, Общуване и преговори, Бизнес практикум.

В часовете по предприемачество се работи по програмата „Учебна компания“, по време на която учениците минават през основните етапи на създаване на собствен бизнес, вкл. разработване на прототип.

Информационни технологии

Модули: Обработка и анализ на данни, Мултимедия, Уеб дизайн, Решаване на проблеми с ИКТ, Дигитален дизайн, Дигитален маркетинг.

Маркетинг

В часовете по маркетинг се прилагат на теория и практика основните познания от маркетинговия микс, свързани с разработване на продуктови, ценови, дистрибуционни и комуникационни функции на фирмата. Учениците разработват и подробна маркетингова стратегия за развитие на учебната им компания.

Дигитален маркетинг, дигитален дизайн и уеб дизайн

В часовете по дигитален маркетинг, дигитален дизайн и уеб дизайн учениците учат както на теория, така и на практика, как да създадат, популяризират и наложат своя бранд на пазара чрез различни онлайн комуникационни канали и богат набор от дигитално съдържание.

Пазарна икономика/Economics

Важен предмет, който се изучава в профила, е Пазарна икономика (Economics). Тази дисциплина се изучава изцяло на английски език, като прилагаме един изпитан метод – т. нар. изнесена класна стая (flipped classroom). Учениците използват обучителната платформа Khan Academy за самостоятелна работа.

Учебна компания

По програмата “Учебна компания” всички ученици от профил “Предприемачески” участват в регионални и съответно национални състезания, а победителите достигат и до международно състезание. В процеса на обучение учениците развиват ключови умения като лидерство, водене на преговори, управление на времето и ресурсите, комуникация, работа в екип и др.

Първи стъпки към кариерно развитие

Профили

Предприемачески

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като ...

Софтуерни и хардуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...