Skip to main content

Добре дошли в

Профил „Чужди езици“

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, втори чужд език и български език и литература. Те се допълват от избираемите предмети творческо писане и кариерно развитие.

Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл, които представляват интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предметите с хуманитарна насоченост.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, им дават възможност да задълбочат и усъвършенстват своята езикова подготовка, комуникативните си компетентности, уменията за интерпретация на художествен текст и изграждане на собствени текстове.

Първи стъпки към кариерно развитие

Профили

Предприемачески

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като ...

Софтуерни и хардуерни науки

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...