Първо място на Националната олимпиада по английски език

На 29.06.20 г. Максин-Хелен Хараламбиев от 12. м беше наградена с грамота за първо място на Националната олимпиада по английски език 2019-2020 г. МОН награждава Максин с ежемесечна стипендия, а Гимназията ще намали таксата на обучението й с 50%.

Постижението на Максин е поредното голямо признание за усърдието на учениците в гимназията и добрата работа на колектива. Пожелаваме успехи и още много покорени върхове!

Край