Софтуерни и хардуерни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се разпределят между английски език, информатика и информационни технологии. Те се допълват от избираемите предмети Математика, втори чужд език и кариерно развитие.

Знанията и уменията, които учениците усвояват в този профил, ги подготвят не само за кариера в областта на програмирането, но и за развитието и управлението на ИТ бизнес. Главната цел в профила е да насърчи развитието на знания и умения за прилагането на нови технологии във всички сфери. Акцентира се върху съвременните тенденции: интернет на нещата, интернет на всичко, block chain, бази данни и други. Обучението в профил Софтуер и хардуерни науки е разработено съобразно най-модерните технологии, използват се платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения.

Учебните предмети са разпределени в три категории, които покриват всички основни сфери на развитие:

Разработка на софтуер
Програмиране на хардуерни(вградени) системи
Графичен дизайн и мултимедия.
В „Разработка на Софтуер“ учениците ще разберат основите на програмирането и ще се запознаят с най-новите концепции в обектно ориентираното и функционалното програмиране. Тук те ще се научат какви са стъпките в разработването на напълно функционално уеб приложение.

В „Програмиране на вградени системи“ учениците ще се запознаят с разработването на софтуер от по-ниско ниво и управлението на различни външни устройства като сензори, светодиоди и електромотори.

В „Графичен дизайн и мултимедия“ учениците ще научат основите на уеб-дизайна, предпечатната подготовка и създаването на качествена мултимедия в различен контекст.

Предприемачески

Главната цел в профила е да насърчи развитието на актуални умения като ...

Чужди езици

Задълбочаване и усъвършенстване на езиковата подготовка, комуникативните ...

Природни науки

Часовете, определени за профилираща подготовка, които надграждат обучението, се ...