Skip to main content

Станете част от екипа

Ако искате да станете част от нашия екип, са необходими:

  1. Завършена степен „Бакалавър” или „Магистър” по съответните дисциплини;
  2. Ниво на владеене на английски език С1;
  3. Използване на иновативни методи на преподаване;
  4. Желание за работа с млади хора.