Стефка Педева

Преподавател по химия на английски език

Стефка Педева преподава химия на английски език в Гимназията от 2015 г. Завършила е специалност Химия в Химикотехнологичен и металургичен универистет. През 1999 г. защитава Докторска дисертация по органична химия. Била е научен сътрудник в Централен институт по химическа промишленост. През 1994 започва да преподава химия в Техникум по полимерни технологии. Преподавала е английски и химия на английски език в 81-во училище и в Първа английска езикова гимназия като учител по химия на английски език. Стефка е спокойна и отзивчива, отнася се приятелски с учениците и държи на уважението в класната стая. Обича професията заради децата и възможността да им предава знанията си. В свободното си време обича да релаксира с музика.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас