fbpx

Такси

Таксата за учебната 2020/2021 година е 4900 евро.

Може да бъде платена на 1, 2, 3 или 4 вноски по банков път:
ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“
Прокредит банк
IBAN: BG37PRCB92301045294911
BIC: PRCBBGSF​