Такси

Таксата за учебната 2022/2023 година е 5900 евро.

Може да бъде платена на 2, 4 или повече вноски.