Училищен вестник

През годините Гимназията издава свой училищен вестник, който отразява любопитни факти от училищния живот и дава възможност за изява на всички, които обичат изкуството на словото. Вестникът излиза периодично и се подготвя от редакторския екип на Клуба по журналистика, който определя съдържанието на поредния брой.

Екипът е отворен за нови попълнения!

Изпращайте своите материали на Е-mail: