Христо Байдаков

Преподавател по история и цивилизации, етнография и свят и личност

Христо Байдаков е завършил специалност История в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. и Журналистика през 1997 г, а от 1995 г. е преподавател по история в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“. Има завършена специализация по етнография. Г-н Байдаков заразява децата с остроумието си и с умението си да представя увлекателно историческите факти. Посвещава свободното си време на риболов и пътувания.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас