Христо Веселински

Преподавател по химия

Христо Веселински е преподавател по химия и опазване на околната среда. Той е завършил специалност Химия в СУ „Св. Климент Охридски“. Мотивиран е да допринася ежедневно за изграждането на учениците като личности. Обича да вижда удовлетворението, което се изписва на лицата им, когато се справят с даден научен проблем и сами разберат, че химията не е „чак толкова трудна и далечна.“ В свободното си време обича да изучава чужди езици, да пътува и да опознава нови култури. Интересува се от психология и география, обича разходките сред природата.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас