Юлия Илчева

Преподавател по математика и физика

Юлия Илчева завършва висше образование в СУ “Св. Климент
Охридски“, гр. София, със специалност „Физика и математика“. Нейният
дългогодишен трудов стаж се основава на преподавателска дейност в
сферата на средното образование от 1993 г. до днес и в сферата на висшето
образование от 2000 г. до 2019 г. Научната ѝ работа е в областта на
методика на обучението по физика и математика. Автор е на повече от 60
научни публикации, от които доклади, учебници и учебни помагала.
Участвала е в много проекти, на три от които е била научен ръководител.
Нейното разбиране за преподаване се основава на професионални
ценности и практики и е с интенция към когнитивния, конструктивния и
холистичния модел, които определят учещите като активни участници в
изграждане на собствено знание. Тъй като обучението е вътрешен диалог,
който се осъществява и у учителя, и у ученика, то обучението трябва да е
истинско, интересно, да означава искреност, да бъде свързано с
индивидуалните потребности, да е безкрайно, да е непрекъснато, да
включва любознателност, да води обучаемите към чувство за успех и да
бъде насочено както към днешния, така и към утрешния ден.

Ако сте иновативни и позитивни преподаватели, готови да запалят искрата на подрастващите по съответния предмет, станете част от нас