Skip to main content
Осъществи се и втората мобилност в рамките на проекта Don’t be bully, be friend fully (2019-1-TR01-KA229-074603) по програма Еразъм+ в седмицата 29. ноември – 3. декември 2021 г., която се проведе в столицата на Словения – Любляна. От нашата гимназия се включиха г-жа Маргарита Тренчева, г-жа Елена Караиванова и г-жа Милена Колева.
Основна тема на разгледаните казуси и дискусии беше превенцията на насилието в училище и разпознаването на предпоставките за неговото възникване в учебна среда. Екипната работа по време на проекта насочи вниманието към проблеми на съвремието като ниското самочувствие, занижената самооценка, високите нива на самокритичност. Своевременното спряване с тях е пътят към постигане на здравословна атмосфера на учене.
Очакваме с нетърпение третата среща по инициативата за неутрализиране на последиците от насилие, която ще се състои в ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” в края на месец март!