Skip to main content
Дни на отворените врати в Частна английска гимназия „Проф. Иван Апостолов“!
Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, очакваме Ви в организираните от нас Дни на отворените врати на следните дати:
10 февруари – втора група от 16.00ч. /няма места/
23 февруари – 14.30ч.
10 март – 14.30ч.
23 март – 14.30ч.
Приемните изпити, независимо предварителни или редовни, са напълно равностойни. Кандидатите, които са се явили на предварителните изпити, имат право да се явят и на редовните изпити. При балообразуването се взимат по-високите оценки, които са получени от всеки кандидат.
След обявяването на резултатите от приемния изпит всички кандидати, покрили критериите за прием (минимален бал 18 след предварителния изпит), ще бъдат поканени на събеседване и на успешните кандидати ще бъде предложен договор за обучение.
Очакваме Ви!