Skip to main content
На 9. ноември 2021 г. в Краков ще се състои партньорска среща по проекта „STEAME: Съвети за изграждане и реализиране на STEAME училища.“ На нея ще бъдат представени резултатите от проекта.
Стратегическото партньорство по програма „Еразъм +“ е координирано от Кипърското общество на математиците
с партньори от България, Кипър, Гърция, Полша и Италия.