Skip to main content
„Да будиш“, за „да бъдеш“!
Будителите са най-светлата диря в историята ни, независимо от историческите перипети. Будителите будят, възраждат, сътворяват… свят. Понякога буденето е борба – на волята, силите и вярата. Всеки събуден е бъдеще!
Скъпи учители,
Продължавайте да възпламенявате любовта към мъдростта! Намирайте неизчерпаема енергия, за да докосвате умовете и сърцата! Следвайте будния пример на Пайсий Хилендарски, Петър Берон, Васил Априлов… заветите на Левски, Каравелов, Раковски… словото на Ботев, Вазов, Славейков… за да се покриват един ден и вашите имена със златистата прах на високия дух.
Честит празник на всички будители – творители на бъдещия ден!