Skip to main content
В началото на месец януари 2022 г. се проведесе заключителният семинар, част от проекта „STEAME“, с нашите партньорски организации от Гърция, Кипър, Италия и Полша.